Tag Archives: Snook

Heldag i Hallonbergen

På seniorträffpunkten Hallonbergen byggdes på 70-talet och var ett av flera stora bostadsområden som nästan stampades fram ur marken. Det märks också på husen i stadsdelen att de byggdes ungefär samtidigt. Husens vita färg och tegel vittnar om en vilja … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment