Vi får leva med er politik varje dag, Damberg

DN publicerar i dag en debattartikel skriven av Mikael Damberg och Ilmar Reepalu, båda två socialdemokrater. De hävdar att regeringens jobbpolitik har misslyckats. I jämförelse med deras egen icke-existerande jobbpolitik, får vi förmoda. De har dock rätt i att höga kostnader i försörjningsstödet (många socialbidragstagare) tränger undan resurser till förskola, skola och äldreomsorg.

Det var det Sverige som Alliansregeringen tog över 2006. Då förtidspensionerade den socialdemokratiska regeringen 140 människor om dagen. Trots högkonjunkturen var 700 000 människor i Sverige antingen förtidspensionerade eller sjukskrivna. Utanförskapets våta filt hade sänkt sig över cirka 1 miljon svenskar. Det trängde bort resurser från välfärden och krävde världens högsta skattetryck för att finansiera.

Sedan dess har utanförskapet sjunkit, och trots den internationella lågkonjunkturen har vi lyckats hålla ställningarna. Mycket av detta är hänförligt till jobbskatteavdragen, som har gjort det mer lönsamt att arbeta. Sverige ses nu internationellt som mönsterexemplet i att hantera en lång och svår internationell ekonomisk kris. CNN hade för övrigt ett bra inslag om hur Sverige har moderniserats de senaste åren.

Därtill är den verkliga ungdomsarbetslösheten i Sverige lägre än 2006, och den samlade arbetslösheten för hela befolkningen är lägre än EU-genomsnittet.

Image

Det finns mycket att säga om Dambergs och Reepalus debattartikel, men jag skulle vilja ta tillfället i akt och visa hur Socialdemokraternas politik här i Sundbyberg har påverkat arbetslösheten och ökat utanförskapet i vår stad. Andra kommuner runt om i Stockholms län har förstått att ett högt utanförskap tränger undan resurser till förskolan och skolan. Det bedrivs i Nacka, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby med flera en aktiv arbetsmarknadspolitik som fokuserar på att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden. Så är inte fallet i Sundbyberg, som saknar många av de åtgärder som framgångsrikt används i andra kommuner. Det är ett val som de styrande har gjort.

Därför har också socialbidragens kostnader nästan fördubblats i Sundbyberg de senaste åren, och nu är arbetslösheten i vår stad dubbelt så hög som snittet i Stockholms län. För 2014 antar kommunen att hela 60 miljoner kronor ska betalas ut i socialbidrag. Samtidigt har skolpengen i Sundbyberg sänkts med över 2 000 kronor per elev sedan 2010.

Image

Utanförskap kostar och tränger undan resurser till förskola och skola.

Trots att vad Sundbyberg alltså behöver är en politik för fler i arbete, föreslår Damberg och Reepalu motsatsen. De går till val nästa år på 30 miljarder i skattehöjningar. Damberg har också själv röstat emot varenda ett av de jobbskatteavdrag som regeringen föreslagit.

Kostnaderna för utanförskapet i Sundbybergs kommun ökar alltså för varje år, vilket är förklaringen till de stora nedskärningar i både förskolan och skolan som vi har sett. Trots det föreslår Socialdemokraterna att mer än dubblera kostnaden för att anställa unga människor. Det kommer att slå mycket hårt mot Sundbybergs kommun, som anställer många unga – framför allt på våra äldreboenden och i hemtjänsten. Det är människor som de senaste åren fått jobb, men som Socialdemokraterna nu vill trycka ut i arbetslöshet igen.

Dessutom föreslås en höjning av restaurangmomsen, vilket ytterligare kommer att öka arbetslösheten. För McDonalds på Stationsgatan och i Rissne blir det förstås en hård smäll.

Om detta är Socialdemokraternas alternativ till Alliansregeringens arbetslinje är valet nästa år enkelt: Nya Moderaterna – Sveriges arbetarparti.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vi får leva med er politik varje dag, Damberg

  1. Nils Matsson says:

    Väl skrivet, Mikael!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s