Ny skola i Sundbyberg

I dag är första dagen på jobbet efter semestern. Vi började med politisk ledningsgrupp, då kommunalråden i staden samlas och går igenom aktuella frågor. Naturligtvis låg exploateringsfrågorna högt upp på dagordningen, och vi beslutade även att genomföra en medborgardialog gällande utvecklingen av centrumen i Ör, Hallonbergen och Rissne. Den blir av i september.

Då vill vi att stadens politiker och tjänstemän möter invånare i hela Sundbyberg för att prata om hur vi på bästa sätt ska utveckla de här tre centrumen, i samband med den försäljning av centrumbyggnaderna som vi har beslutat ska göras. Resultatet av medborgardialogen blir vad vi kallar de kvalitetsprogram som ska utgöra tävlingsunderlaget som byggherrarna lämnar anbud på.

Men dagens stora händelse var dock en annan. I dag skrev jag på kommunfullmäktiges uppdrag nämligen under hyreskontraktet för en ny högstadieskola i centrala Sundbyberg. Skolan öppnar höstterminen 2018 och inrymma cirka 550 elever.

hyreskontrakt eken

Sundbyberg växer mycket snabbt, och vi accelererar nu den historiskt höga byggtakten. Många människor i Sverige söker nya hem, och de kommande åren bygger vi nästan 20 000 nya hem här i vår kommun. Vår nya skola är bara den första av flera som vi bygger när befolkningen ökar så kraftigt.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande fanns ett förslag på hyreskontrakt för den här skolan. Det skulle dock blir den dyraste skolan (bara räknat i lokalkostnad) i kommunens historia. När man växer snabbt måste man också växa smart.

En av de första sakerna jag gjorde var därför att omförhandla kontraktet. Kvadratmeterhyran för skolan är nu klart lägre än både hyran för biblioteket i centrala Sundbyberg, och det nyöppnade äldreboendet i kvarteret Banken alldeles intill den nya skolan.

Lokalhyran är faktiskt ca 50 procent lägre i det nya hyreskontraktet, jämfört med det kontrakt som sossarna förhandlade fram.

En helt ny, fräsch och modern skola till halva kostnaden. De pengarna vi får över kommer istället att gå till fler lärare och läromedel. Det gör skillnad för eleverna, och är en smart användning av skattemedel.

Ännu en bra dag för Sundbyberg.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s