Ny skola i Sundbyberg

I dag är första dagen på jobbet efter semestern. Vi började med politisk ledningsgrupp, då kommunalråden i staden samlas och går igenom aktuella frågor. Naturligtvis låg exploateringsfrågorna högt upp på dagordningen, och vi beslutade även att genomföra en medborgardialog gällande utvecklingen av centrumen i Ör, Hallonbergen och Rissne. Den blir av i september.

Då vill vi att stadens politiker och tjänstemän möter invånare i hela Sundbyberg för att prata om hur vi på bästa sätt ska utveckla de här tre centrumen, i samband med den försäljning av centrumbyggnaderna som vi har beslutat ska göras. Resultatet av medborgardialogen blir vad vi kallar de kvalitetsprogram som ska utgöra tävlingsunderlaget som byggherrarna lämnar anbud på.

Men dagens stora händelse var dock en annan. I dag skrev jag på kommunfullmäktiges uppdrag nämligen under hyreskontraktet för en ny högstadieskola i centrala Sundbyberg. Skolan öppnar höstterminen 2018 och inrymma cirka 550 elever.

hyreskontrakt eken

Sundbyberg växer mycket snabbt, och vi accelererar nu den historiskt höga byggtakten. Många människor i Sverige söker nya hem, och de kommande åren bygger vi nästan 20 000 nya hem här i vår kommun. Vår nya skola är bara den första av flera som vi bygger när befolkningen ökar så kraftigt.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande fanns ett förslag på hyreskontrakt för den här skolan. Det skulle dock blir den dyraste skolan (bara räknat i lokalkostnad) i kommunens historia. När man växer snabbt måste man också växa smart.

En av de första sakerna jag gjorde var därför att omförhandla kontraktet. Kvadratmeterhyran för skolan är nu klart lägre än både hyran för biblioteket i centrala Sundbyberg, och det nyöppnade äldreboendet i kvarteret Banken alldeles intill den nya skolan.

Lokalhyran är faktiskt ca 50 procent lägre i det nya hyreskontraktet, jämfört med det kontrakt som sossarna förhandlade fram.

En helt ny, fräsch och modern skola till halva kostnaden. De pengarna vi får över kommer istället att gå till fler lärare och läromedel. Det gör skillnad för eleverna, och är en smart användning av skattemedel.

Ännu en bra dag för Sundbyberg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ett lyft för hela Sundbyberg

Nu lyfter vi hela Sundbyberg! Självklart ska alla som bor i Ör, Hallonbergen och Rissne också få ta del av den tillväxt som sker i vår kommun. Och det är inget litet lyft för de här tre stadsdelarna vi pratar om:
– Nytt centrum i Hallonbergen. Upp till 3 000 nya bostäder de kommande åren och renoverat äldreboende. Hyresgäster hos Förvaltaren erbjuds att ombilda till bostadsrätter.
– Nytt centrum i Ör. Nytt äldreboende.
– Nytt centrum i Rissne. 2 500 nya bostäder de kommande åren. Tvärbana genom Rissne upp till Kista. Ny grundskola driven av Internationella Engelska Skolan, ny idrottshall och ny förskola.

Mycket roligt att få leda den grönblå koalition som ser till att hela Sundbyberg utvecklas!

Posted in Hallonbergen, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nytt erbjudande om ombildningar

I går mötte jag ett hundratal demonstranter som var upprörda över hur Socialdemokraterna under alla sina år vid makten struntat i att underhålla Förvaltarens hyresrätter och sedan kört över hyresgästerna. Jag håller helt med dem i deras kritik av hur Förvaltaren har skötts under alla dessa år.

Därför var jag glad att kunna ge framför allt två besked till hyresgästerna:
– Ägardirektiven ska skrivas om och Förvaltaren ska bli mer transparent i dialogen med hyresgästerna inför kommande renoveringar. Vi vill fastställa nya ägardirektiv redan i år.

– För de boende på Götgatan, där renoveringsärendet ligger i Hyresnämnden för avgörande, kommer vi att erbjuda möjligheten till ombildning till bostadsrätter. Det finns en gammal bostadsrättsförening bildad, men sossarna stoppade den ombildningen. I det efterföljande beslutet om renovering av hyresbostäderna har man också misslyckats i dialogen, vilket är orsaken till mycket av den oro och det missnöje som finns. Det här erbjudandet om ombildning gäller bara de 84 hyresrätterna på Götgatan, inte andra fastigheter.

 

I övrigt fortsätter ombildningarna i Hallonbergen. Om dem kan du läsa mer här.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tvärbanan till Kista berör 10 000 nya bostäder i Sundbyberg

Uttalar mig i dag i DN angående ett helt huvudlöst förslag. Här levererar Sundbyberg över 10 000 nya bostäder utmed sträckningen, fixar ny spårvagnsdepå och medfinansierar bygget av Tvärbanans Kistagren. Om allt detta var vi helt överens med landstinget för ett år sedan.

Det måste gå att lita på handslaget med landstinget. Det berör inte bara Sundbyberg, utan alla planerade investeringar i Stockholms län. Det behövs nu ett tydligt, positivt och snart besked från landstinget.

Men jag vill också skicka en vädjan till oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg, (S). Förra året gjorde hon upp med Sverigedemokraterna och drog bort 700 miljoner kronor från kollektivtrafiken. Självklart får det allvarliga konsekvenser för driften av kollektivtrafiken i länet, till exempel Tvärbanans driftsättande. Hon måste nu lägga partitaktiserandet åt sidan och säga upp sitt samarbete med SD. För Sundbybergs bästa.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ny skola i Lilla Alby!

I bland får man som politiker fatta riktigt roliga beslut. Som på måndagens kommunstyrelse, där vi beslutade att påbörja planarbete för en ny skola på Löfströms Allé i huset alldeles bredvid Marabouparken.

Det är fastighetsägaren som vill hyra ut lokalerna till friskolan Novia Engelska Skolan – som dock inte ska förväxlas med en annan friskola med snarlikt namn. Tanken är att bedriva skolundervisning för årskurserna 1-6.

Det är mycket bra att en ny skola kommer på plats här i Lilla Alby. I våra befolkningsprognoser räknar vi med en ordentlig ökning av skolbarn i bland annat Lilla Alby. De här barnen behöver förstås bra skolor, och dessutom möjlighet att välja mellan flera olika skolor.

Trots att Lilla Alby och centrala Sundbyberg är våra folktätaste stadsdelar finns inte en enda friskola här. Närmaste friskola hittar man i Hallonbergen, där Kulturama bedriver en mycket uppskattad skola. Men för de barn som bor i Lilla Alby och Centrala Sundbyberg finns alltså ingen friskola i närheten.

Det är viktigt med balansen. Vi har många kommunala skolor i de här stadsdelarna. Det behövs en blandning, och det efterfrågas också av föräldrarna.

Kort sagt, mycket kul utveckling i Lilla Alby just nu!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nya stadskärnan

Vi har väldigt höga ambitioner för medborgardialogen när vi jobbar vidare med vår nya stadskärna, när järnvägen grävs ned.

På måndag öppnar utställningslokalen Framtidspaviljongen, där medborgarna kan titta på en fysisk modell men även stiga rakt in i vår framtida stadskärna i en 4D-modell med hjälp av Oculus Rift och virtual reality.

Det är verkligen en ära att få leda det politiska arbetet i Sundbyberg.

nya stadskärnan

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ett inlägg i all ödmjukhet

Jag förstår dem som tycker att politik ibland kan bli lite larvigt. Som i dag när en politiker i Örebro “i all ödmjukhet” vill berätta för Sveriges snabbast växande kommun – Sundbyberg – hur man bygger många nya bostäder.

Sundbyberg kommer alltså med sina drygt 46 000 invånare att bygga 1 300 nya bostäder om året i 14 år framåt. Örebro, med sina 140 000 invånare byggde 2013 bara 291 nya bostäder. 2014 ökade siffran till drygt 1 000 (bra, Örebro!). Men nog borde väl en kommun på 140 000 invånare kunna slå lilla Sundbyberg i antal nybyggda bostäder?

Åtminstone innan man “i all ödmjukhet” vill låtsas som om man har något att lära lilla Sundbyberg.

Det blev ett riktigt bra inslag på detta tema.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment