Ny skola i Sundbyberg

I dag är första dagen på jobbet efter semestern. Vi började med politisk ledningsgrupp, då kommunalråden i staden samlas och går igenom aktuella frågor. Naturligtvis låg exploateringsfrågorna högt upp på dagordningen, och vi beslutade även att genomföra en medborgardialog gällande utvecklingen av centrumen i Ör, Hallonbergen och Rissne. Den blir av i september.

Då vill vi att stadens politiker och tjänstemän möter invånare i hela Sundbyberg för att prata om hur vi på bästa sätt ska utveckla de här tre centrumen, i samband med den försäljning av centrumbyggnaderna som vi har beslutat ska göras. Resultatet av medborgardialogen blir vad vi kallar de kvalitetsprogram som ska utgöra tävlingsunderlaget som byggherrarna lämnar anbud på.

Men dagens stora händelse var dock en annan. I dag skrev jag på kommunfullmäktiges uppdrag nämligen under hyreskontraktet för en ny högstadieskola i centrala Sundbyberg. Skolan öppnar höstterminen 2018 och inrymma cirka 550 elever.

hyreskontrakt eken

Sundbyberg växer mycket snabbt, och vi accelererar nu den historiskt höga byggtakten. Många människor i Sverige söker nya hem, och de kommande åren bygger vi nästan 20 000 nya hem här i vår kommun. Vår nya skola är bara den första av flera som vi bygger när befolkningen ökar så kraftigt.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande fanns ett förslag på hyreskontrakt för den här skolan. Det skulle dock blir den dyraste skolan (bara räknat i lokalkostnad) i kommunens historia. När man växer snabbt måste man också växa smart.

En av de första sakerna jag gjorde var därför att omförhandla kontraktet. Kvadratmeterhyran för skolan är nu klart lägre än både hyran för biblioteket i centrala Sundbyberg, och det nyöppnade äldreboendet i kvarteret Banken alldeles intill den nya skolan.

Lokalhyran är faktiskt ca 50 procent lägre i det nya hyreskontraktet, jämfört med det kontrakt som sossarna förhandlade fram.

En helt ny, fräsch och modern skola till halva kostnaden. De pengarna vi får över kommer istället att gå till fler lärare och läromedel. Det gör skillnad för eleverna, och är en smart användning av skattemedel.

Ännu en bra dag för Sundbyberg.

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ett lyft för hela Sundbyberg

Nu lyfter vi hela Sundbyberg! Självklart ska alla som bor i Ör, Hallonbergen och Rissne också få ta del av den tillväxt som sker i vår kommun. Och det är inget litet lyft för de här tre stadsdelarna vi pratar om:
– Nytt centrum i Hallonbergen. Upp till 3 000 nya bostäder de kommande åren och renoverat äldreboende. Hyresgäster hos Förvaltaren erbjuds att ombilda till bostadsrätter.
– Nytt centrum i Ör. Nytt äldreboende.
– Nytt centrum i Rissne. 2 500 nya bostäder de kommande åren. Tvärbana genom Rissne upp till Kista. Ny grundskola driven av Internationella Engelska Skolan, ny idrottshall och ny förskola.

Mycket roligt att få leda den grönblå koalition som ser till att hela Sundbyberg utvecklas!

Posted in Hallonbergen, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nytt erbjudande om ombildningar

I går mötte jag ett hundratal demonstranter som var upprörda över hur Socialdemokraterna under alla sina år vid makten struntat i att underhålla Förvaltarens hyresrätter och sedan kört över hyresgästerna. Jag håller helt med dem i deras kritik av hur Förvaltaren har skötts under alla dessa år.

Därför var jag glad att kunna ge framför allt två besked till hyresgästerna:
– Ägardirektiven ska skrivas om och Förvaltaren ska bli mer transparent i dialogen med hyresgästerna inför kommande renoveringar. Vi vill fastställa nya ägardirektiv redan i år.

– För de boende på Götgatan, där renoveringsärendet ligger i Hyresnämnden för avgörande, kommer vi att erbjuda möjligheten till ombildning till bostadsrätter. Det finns en gammal bostadsrättsförening bildad, men sossarna stoppade den ombildningen. I det efterföljande beslutet om renovering av hyresbostäderna har man också misslyckats i dialogen, vilket är orsaken till mycket av den oro och det missnöje som finns. Det här erbjudandet om ombildning gäller bara de 84 hyresrätterna på Götgatan, inte andra fastigheter.

 

I övrigt fortsätter ombildningarna i Hallonbergen. Om dem kan du läsa mer här.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tvärbanan till Kista berör 10 000 nya bostäder i Sundbyberg

Uttalar mig i dag i DN angående ett helt huvudlöst förslag. Här levererar Sundbyberg över 10 000 nya bostäder utmed sträckningen, fixar ny spårvagnsdepå och medfinansierar bygget av Tvärbanans Kistagren. Om allt detta var vi helt överens med landstinget för ett år sedan.

Det måste gå att lita på handslaget med landstinget. Det berör inte bara Sundbyberg, utan alla planerade investeringar i Stockholms län. Det behövs nu ett tydligt, positivt och snart besked från landstinget.

Men jag vill också skicka en vädjan till oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg, (S). Förra året gjorde hon upp med Sverigedemokraterna och drog bort 700 miljoner kronor från kollektivtrafiken. Självklart får det allvarliga konsekvenser för driften av kollektivtrafiken i länet, till exempel Tvärbanans driftsättande. Hon måste nu lägga partitaktiserandet åt sidan och säga upp sitt samarbete med SD. För Sundbybergs bästa.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ny skola i Lilla Alby!

I bland får man som politiker fatta riktigt roliga beslut. Som på måndagens kommunstyrelse, där vi beslutade att påbörja planarbete för en ny skola på Löfströms Allé i huset alldeles bredvid Marabouparken.

Det är fastighetsägaren som vill hyra ut lokalerna till friskolan Novia Engelska Skolan – som dock inte ska förväxlas med en annan friskola med snarlikt namn. Tanken är att bedriva skolundervisning för årskurserna 1-6.

Det är mycket bra att en ny skola kommer på plats här i Lilla Alby. I våra befolkningsprognoser räknar vi med en ordentlig ökning av skolbarn i bland annat Lilla Alby. De här barnen behöver förstås bra skolor, och dessutom möjlighet att välja mellan flera olika skolor.

Trots att Lilla Alby och centrala Sundbyberg är våra folktätaste stadsdelar finns inte en enda friskola här. Närmaste friskola hittar man i Hallonbergen, där Kulturama bedriver en mycket uppskattad skola. Men för de barn som bor i Lilla Alby och Centrala Sundbyberg finns alltså ingen friskola i närheten.

Det är viktigt med balansen. Vi har många kommunala skolor i de här stadsdelarna. Det behövs en blandning, och det efterfrågas också av föräldrarna.

Kort sagt, mycket kul utveckling i Lilla Alby just nu!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nya stadskärnan

Vi har väldigt höga ambitioner för medborgardialogen när vi jobbar vidare med vår nya stadskärna, när järnvägen grävs ned.

På måndag öppnar utställningslokalen Framtidspaviljongen, där medborgarna kan titta på en fysisk modell men även stiga rakt in i vår framtida stadskärna i en 4D-modell med hjälp av Oculus Rift och virtual reality.

Det är verkligen en ära att få leda det politiska arbetet i Sundbyberg.

nya stadskärnan

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ett inlägg i all ödmjukhet

Jag förstår dem som tycker att politik ibland kan bli lite larvigt. Som i dag när en politiker i Örebro “i all ödmjukhet” vill berätta för Sveriges snabbast växande kommun – Sundbyberg – hur man bygger många nya bostäder.

Sundbyberg kommer alltså med sina drygt 46 000 invånare att bygga 1 300 nya bostäder om året i 14 år framåt. Örebro, med sina 140 000 invånare byggde 2013 bara 291 nya bostäder. 2014 ökade siffran till drygt 1 000 (bra, Örebro!). Men nog borde väl en kommun på 140 000 invånare kunna slå lilla Sundbyberg i antal nybyggda bostäder?

Åtminstone innan man “i all ödmjukhet” vill låtsas som om man har något att lära lilla Sundbyberg.

Det blev ett riktigt bra inslag på detta tema.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ny skola i Västra Ursvik!

Stora Ursvik är just nu vårt största utvecklingsområde i Sundbyberg. När den nya stadsdelen är klar – cirka 2026 – kommer det att bo fler människor här än i någon annan av Sundbybergs stadsdelar.

Därför håller vi just nu på med planeringen av samhällsservice i den nya stadsdelen. Förutom nya förskolor behövs också en väl tilltagen skola för alla barn som har sitt hem där. Det har tidigare funnits förslag om en ny skola som skulle kosta cirka 500 miljoner kronor. Anta att det i den nya skolan går 700 elever. Det ger en investeringskostnad på 715 000 kronor per skolbänk. Är det rimligt?

Det är visserligen bättre än de 3 miljoner kronor per skolbänk som Vänsterpartiet vill betala för en ny skolbyggnad i Duvbo. Apropå Duvbo har vi ett ärende på gång som kan färdigställa en ny skola i Duvbo för bara 300 000 kronor per skolbänk.

En kommun som växer lika snabbt som Sundbyberg måste vara kostnadsmedveten. För stora investeringskostnader äter upp budgetutrymme som behövs för att anställa nya lärare eller betala bra löner till dem som redan jobbar här.

Därför är jag väldigt glad att vi på måndagens kommunstyrelse kommer att fatta beslut om en ny skola i Västra Ursvik. Den kommer inte att kosta 715 000 kronor per skolbänk. Vi tänker nämligen utanför boxen. Den nya skolan kommer att utformas genom en tävling, där vi bjuder in seriösa fastighetsutvecklare att i tävlan med varandra ge bästa möjliga skola för pengarna.

Skärmavbild 2016-03-04 kl. 11.37.04

Från veckans nummer av Vi i Sundbyberg

Här finns möjligheten att vinnaren bygger och förvaltar skolan. Den extra kostnaden för skattebetalarna för att få en modern skola i toppklass blir då noll.

Noll kronor i kostnad för skattebetalarna. Eller 500 miljoner kronor i kostnad med Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag.

Vem som styr kommunen gör skillnad.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Wanngård öppnade Pandoras ask

Kul att Sundbyberg återigen är i rampljuset. Sedan i söndags har jag fått många möjligheter att lyfta fram vårt höga bostadsbyggande.

I grunden bygger vår styrka på att vi lagt partipolitiken åt sidan när det kommer till byggandet av nya bostäder. I många år har vi haft en allians från höger till vänster där vi tillsammans kommer fram till var någonstans det är lämpligt att bygga, istället för att gräva ned oss i skyttegravar om var någonstans vi INTE ska bygga.

Därför oroades jag lite på söndagkvällen när min företrädare, Jonas Nygren, verkade vilja göra partipolitik av bostadsbyggandet. Det var mycket oförsiktigt gjort av honom, och dessutom ett olyckligt avsteg från den överenskommelse som möjliggjort Sveriges högsta byggnadstakt många år i rad. Jag skrev av det som ett olycksfall i arbetet hos oppositionsrådet Nygren, och hade väl egentligen lagt det bakom mig när jag vaknade på måndagsmorgonen.

Men då fick jag veta att Karin Wanngård, finansborgarrådet i Stockholm, hade skickat ett brev till mig (fortfarande inte inkommit till stadshuset i Sundbyberg). Jag hade lite svårt att ta det på allvar. Säkerligen vet väl åtminstone ett finansborgarråd i Sveriges största stad bättre än så? 

Nu noterar jag att det enda hon åstadkom med sitt ogenomtänkta utspel var att importera en rätt infekterad fråga från Sundbyberg rakt in i sitt eget stadshus. Det är lätt att stå i TV och raljera över andra kommuner. Det är nog inte helt lätt när frågan landar framför sina egna fötter.

Men nu har Socialdemokraterna i Stockholms stad grävt sin egen skyttegrav. Istället för att prata om var någonstans de vill bygga får de nu prata om var någonstans de INTE vill bygga.

Undrar om det var det hon hoppades finna när hon öppnade Pandoras ask.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wanngårds stora glashus

Jag ska tydligen ha fått ett brev av finansborgarrådet i Stockholms stad, Karin Wanngård. Det ska handla om Kymlinge. Eftersom det ännu inte anlänt på mitt bord får jag gissa vad som står däri.

Kanske skriver Wanngård om att hon bygger alldeles för få bostäder i sin egen stad? Faktum är ju att om Stockholms stad skulle bygga lika mycket som Sundbyberg, per capita, så skulle Wanngård behöva färdigställa 26 000 bostäder nästa år. Eller nästnästa, eller året efter det. Faktiskt 26 000 nya bostäder om året fram till 2030. Men hon är ju långt från det målet, med bara 7 000 nya bostäder. Det vore som om Sundbyberg bara byggde 65 nya bostäder nästa år, om vi höll samma snigeltakt som Wanngård.

Eller tar hon i brevet upp att hon stoppat 30 detaljplaner för nya bostäder i Stockholms stad? Sätter hon i gång bara med dem hon stoppat blir det några tusen nya bostäder till i Stockholm.

Som tur är kommer vi alltså att bygga 1 300 nya bostäder nästa år, och året efter det, och året efter det. Fram till 2030. Eller om vi hade en lika stor befolkning som Wanngårds Stockholm: 26 000 bostäder om året.

Lite stolt över det får jag nog erkänna att jag är.

Eller skriver Wanngård om hur hon själv agerar när det gäller grönområden i hennes egen stad? Jag ska erkänna att jag aldrig varit i Älvsjöskogen, men det måste Wanngård ha varit. I december 2015 bestämde hon att hela grönområdet skulle bli naturreservat. Inga nya bostäder där, alltså.

Jag har däremot varit både på Gärdet och på Järvafältet. Där skulle hon kunna bygga väldigt många nya bostäder. Kanske kommer hon då åtminstone något år upp till de där 26 000 nya bostäderna per år som hon måste bygga för att hålla samma takt som Sundbyberg.

Någonting säger mig dock att hon inte nämner något om detta i sitt brev. Hon lär heller inte nämna att det här alltså bara är ett utspel från Socialdemokraterna. Vad Miljöpartiet i Stockholms stad tycker lär inte framgå. Och hur seriöst blir det då? Kan Wanngård över huvud taget genomföra det hon föreslår? Knappast.

Nej, Wanngård, lägg nu ned den där stenen och kom ut ur glashuset.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment