Mikael

Jag heter Mikael T. Eriksson, (M) och är kommunstyrelsens ordförande för det grönblå majoritetsstyret i Sundbybergs stad.

Moderaterna ska bli ett större och bredare parti som fler människor känner förtroende för. Bara så kan vi förtjäna människornas förtroende att föra en politik som höjer kunskapsresultaten i våra skolor och bryter utanförskapet i Sundbyberg.

Jag är född och uppvuxen i Norrtälje strax utanför Stockholm. I Uppsala läste jag idé- och lärdomshistoria, retorik och politisk filosofi vid universitetet. I mitt politiska tänkande står människan i centrum. Politikens uppgift är att ge varje människa möjlighet att växa och förverkliga sina bästa stämningars längtan. Därför måste utanförskapet brytas och skolans kunskapsroll förstärkas – särskilt i Sundbyberg.

Läs mer på http://moderaterna.net/sundbyberg/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s