Blog Archives

Att förtjäna förtroende

Politik handlar om förtroende – förtroende att lösa samhällsproblem. Det parti som inte vet hur samhällsproblemen ser ut kan inte formulera några lösningar på dem. Och det parti som saknar lösningar på samhällsproblemen kan inte vinna förtroendet att lösa dem. … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

Heldag i Hallonbergen

På seniorträffpunkten Hallonbergen byggdes på 70-talet och var ett av flera stora bostadsområden som nästan stampades fram ur marken. Det märks också på husen i stadsdelen att de byggdes ungefär samtidigt. Husens vita färg och tegel vittnar om en vilja … Continue reading

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment