Tag Archives: besparingar

Helt oacceptabelt

Aftonbladet skriver i dag om ett helvete som en 7-årig elev just nu tvingas genomleva. Verbala hot från sina klasskamrater som övergått i våld. Mobbing, att systematiskt och återkommande ge sig på en annan människa, vittnar om problem hos den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment