Wanngårds stora glashus

Jag ska tydligen ha fått ett brev av finansborgarrådet i Stockholms stad, Karin Wanngård. Det ska handla om Kymlinge. Eftersom det ännu inte anlänt på mitt bord får jag gissa vad som står däri.

Kanske skriver Wanngård om att hon bygger alldeles för få bostäder i sin egen stad? Faktum är ju att om Stockholms stad skulle bygga lika mycket som Sundbyberg, per capita, så skulle Wanngård behöva färdigställa 26 000 bostäder nästa år. Eller nästnästa, eller året efter det. Faktiskt 26 000 nya bostäder om året fram till 2030. Men hon är ju långt från det målet, med bara 7 000 nya bostäder. Det vore som om Sundbyberg bara byggde 65 nya bostäder nästa år, om vi höll samma snigeltakt som Wanngård.

Eller tar hon i brevet upp att hon stoppat 30 detaljplaner för nya bostäder i Stockholms stad? Sätter hon i gång bara med dem hon stoppat blir det några tusen nya bostäder till i Stockholm.

Som tur är kommer vi alltså att bygga 1 300 nya bostäder nästa år, och året efter det, och året efter det. Fram till 2030. Eller om vi hade en lika stor befolkning som Wanngårds Stockholm: 26 000 bostäder om året.

Lite stolt över det får jag nog erkänna att jag är.

Eller skriver Wanngård om hur hon själv agerar när det gäller grönområden i hennes egen stad? Jag ska erkänna att jag aldrig varit i Älvsjöskogen, men det måste Wanngård ha varit. I december 2015 bestämde hon att hela grönområdet skulle bli naturreservat. Inga nya bostäder där, alltså.

Jag har däremot varit både på Gärdet och på Järvafältet. Där skulle hon kunna bygga väldigt många nya bostäder. Kanske kommer hon då åtminstone något år upp till de där 26 000 nya bostäderna per år som hon måste bygga för att hålla samma takt som Sundbyberg.

Någonting säger mig dock att hon inte nämner något om detta i sitt brev. Hon lär heller inte nämna att det här alltså bara är ett utspel från Socialdemokraterna. Vad Miljöpartiet i Stockholms stad tycker lär inte framgå. Och hur seriöst blir det då? Kan Wanngård över huvud taget genomföra det hon föreslår? Knappast.

Nej, Wanngård, lägg nu ned den där stenen och kom ut ur glashuset.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s