18 759 nya bostäder i Sundbyberg!

Varje år görs en prognos för hur många nya bostäder som kommer att byggas kommande åren. I går kunde vår grönblå majoritet berätta att vi sedan förra årets prognos räknar att bostadsbyggandet i Sundbyberg kommer att uppgå till 18 759 nya bostäder till och med år 2030. Det innebär en uppräkning med 6 748 stycken bostäder mot förra årets prognos.

Det betyder att vi de kommande 14 åren räknar med att bygga 1 340 nya bostäder varje år. Det torde vara högst byggtakt i Sverige. Det är väl inget egenvärde i sig, men det känns onekligen bra att fortsätta bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige.

Att växa så snabbt som vi kommer att göra de kommande åren är förstås en enorm utmaning. Förutom att bygga ut infrastrukturen måste vi från stadens sida se till att det finns förskolor och skolor till alla barn som nu får ett nytt hem i staden.

Här borde vi inspireras mer av städer som Stockholm. Stor befolkningsökning på en begränsad yta, en utmaning inte helt olik vår egen. I Stockholm är det sedan gammalt att i samband med planeringen av nya bostäder också kräva utrymmen för förskoleverksamhet.

Tyvärr har Sundbyberg hittills valt att bygga egna byggnader för förskoleverksamhet. Ett mycket dyrt sätt att försörja kommunen med barnomsorgsplatser, men jag tror tyvärr att det har varit ett ideologiskt ställningstagande. Det är dessutom inte särskilt kostnadseffektivt, eftersom behovet av barnomsorgsplatser är stort just nu, men kommer att minska över tid. Då kommer kommunen att stå med en stor överkapacitet på lokaler, som inte kan användas till mycket annat.

Gårdagens prognos visar att Sundbyberg fortsätter sin tradition att bygga mycket, och det känns väldigt bra att få leda en koalition som är så tillväxtvänlig. Vi vet att bostadsbyggande betalar sig bra i längden. Fler skattebetalare ökar skatteintäkterna, men ökar också underlaget för service och butiker. Allt det som gör det så bra att bo i en stad alltså.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s