Mindre klasser. Mer kunskap.

Den här veckan vill jag prata om hur det egentligen går för Sundbyberg. I förra veckan kunde vi glädjas åt att Sundbyberg utsetts till årets tillväxtkommun. Merparten av den förtjänsten går förstås till alla våra duktiga tjänstemän som jobbar hårt för att få i mål alla ärenden om nybyggnationer. Det är kul att många företag vill investera i Sundbyberg. Det är samma typ av utveckling som skett i övriga norra delen av Stockholm, och jag är glad att det nu även sprids till Sundbyberg.

Den här tillväxten ska vi ta vara på. Jag är orolig för att möjligheterna håller på att slarvas bort. Medan miljarder investeras av privata företag i Sundbyberg, håller kommunen igen. Skolpengen har sänkts med över 2 000 kronor per elev och år i Sundbybergs skolor. Barngrupperna i förskolan ökar. Lärartätheten är bland de lägsta i Stockholms län.

Det är som om utvecklingen i Sundbyberg så här långt har handlat om nya hus. Men inte om alla vi människor som ska bo i dem. Jag ser här ett stort hot mot Sundbybergs fortsatta utveckling. Nu har investeringarna kommit och de ska fortsätta. Men det kan de bara göra om vi kan se till att kommunens samhällsservice håller en hög klass. Ökade klasstorlekar, färre lärare och stora nedskärningar i skolan är helt fel väg att gå. Tillväxtens möjligheter håller på att gå förlorade.

Sundbyberg_annons_HR

Att lärare avskedats som en följd av att styrande politiker sänkt skolpengen syns i betygen. Våra elever halkar efter övriga Stockholms län. De betalar med sina betyg för Socialdemokraternas nedskärningar. Våra barn ska ha samma chans som alla andra. Med den tillväxt som nu sker kan vi ordna det. Men då måste vi byta färg på Sundbyberg.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s