Studentliv

Jag var senast inskriven som student vid universitet år 2012. Det är bra och viktigt att genom hela livet fortsätta lära sig mer. Förutom den personliga utvecklingen lär man sig förhoppningsvis något som också går att använda i jobbet.

En av de svåraste sakerna med att studera vid universitetet är förstås den egna ekonomin. Den som går från ett arbete till att studera måste också dra åt svångremmen och anpassa sig till en helt annan levnadsstandard. Förutsatt att utbildningen är en investering som betalar sig längre fram i livet är det klokt.

Det kanske svåraste för mig att acceptera var fribeloppsgränsen, som säger att studiemedlet trappas av efter en viss inkomst av tjänst. Den student som alltså tjänar mer än fribeloppsgränsen (knappt över 60 000 per termin) drabbas hårt av en marginaleffekt där studenten de sista arbetstimmarna i praktiken jobbar gratis.

Så här har studiemedlet utvecklats sedan 2006
2006 – 7860 kr
2014 – 9776 kr
2015 – 10777 kr

Förutom att fribeloppet höjts avsevärt, så att studenter kan jobba på fritiden och tjäna egna pengar samtidigt som man får viktig arbetslivserfarenhet. Noterar att Socialdemokraterna är emot den förda politiken.

 

Tråkigt för studenterna.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s