Härlig början på det nya året

tillsammans

Jag älskar nästan nyåret mer än julen. Julafton sägs ibland vara en tid för reflektion över det gångna året, vilket är viktigt och bra. Det är från erfarenheterna vi drar slutsatser och får mer kunskap. Men nyåret kanske passar lite bättre för oss som gillar planer och möjligheter. Förmodligen ligger den rätt som klarar balansen mellan de två.

Hur som helst, nu börjar äntligen 2014. Det är ett år som jag sett fram emot ända sedan 2010. Nu ska nämligen Alliansregeringen väljas om för en tredje gång. Det kommer inte att bli något lätt jobb. Har Alliansregeringen gjort sig förtjänt av det historiskt, och har regeringen de planer som gör den förtjänt att styra även kommande fyra år?

Självklart. Resten av världen har genomgått och genomgår fortsatt en djup lågkonjunktur. Allting började som bekant med Lehmann-kraschen. Efter några års ballongekonomi var det omöjligt att upprätthålla den höga skuldsättningen i ekonomin. Allt från privatpersoner till företag levde långt över sina tillgångar. Till slut kraschade det. Värst utsatta var de som lånat mest.

Då kan vi vara glada att Alliansregeringen styrde Sverige. Genom att fortsätta betala av på statsskulden och inte skuldsätta sig ytterligare (minns du att S ville köpa konkursbolaget SAAB för 5 miljarder kronor?), samtidigt som regeringen genom jobbskatteavdragen både förbättrade hushållens inkomster och ökade utbudet av arbetskraft klarade Sveriges ekonomi långt bättre än de flesta andra.

Vi är inte ute ur tunneln än. Sakta, sakta återhämtar sig nu världsekonomin, men det kan gå fort utför igen. Därför måste Sverige fortsätta betala av på statslånen och förbättra människors privatekonomi. Därför behöver vi inte spara i välfärden, eftersom vi har en god ekonomi i landet. Fler i arbete med bättre inkomster, då har vi fortsatt råd att hålla en hög kvalitet i välfärden. Sverige befinner sig i ett guldläge, och det har vi en klok ekonomisk politik att tacka för.

Gott nytt år!

Image

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s