Lärdomar från Upplands Väsby

I dag besökte jag tillsammans med kristdemokraternas kommunalråd, Maria Bohman, Upplands Väsby. Vi träffade kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström och kristdemokraten Maria Fälth, samt ledningen för deras enhet som arbetar med ekonomiskt bistånd (socialbidrag, i vardagligt tal). Bakgrunden är att Upplands Väsby minskat både antalet hushåll beroende av försörjningsstöd och kostnaderna.

Image

Maria, Per-Erik, Maria och jag

Viktigast är detta för att bryta utanförskapet. Den som saknar både arbete och ersättning från olika trygghetssystem kan i sista hand vända sig till kommunens försörjningsstöd, för att få pengar till hyra, mat och andra nödvändigheter. Det är bra att det stödet finns, men att vara beroende av andra för sin försörjning är ett utanförskap som begränsar människor. Den som saknar egen försörjning kan inte styra över sitt eget liv i samma utsträckning som andra. Det blir en kamp på marginalen.

Därför är det så viktigt att kommunen gör allt som står i dess makt för att hjälpa människor tillbaka till en egen försörjning, för att kunna stå på egna ben som självständiga och oberoende människor. Trots en internationell kris och lågkonjunktur, har Upplands Väsby på bara några gjort en helomvändning och vänt ett ökande utanförskap till det lägsta sedan 2006 (utanförskap mätt som antal hushåll i behov av försörjningsstöd).

Den resan behöver vi göra också här i Sundbyberg. Här ser du en jämförelse hur kostnaderna har utvecklat sig

Image

De bestämde sig på högsta politiska nivå att bekämpa utanförskapet. Förvaltningen tog fram en åtgärdsplan som syftade till att få bättre kontroll över bland annat hur bedömningar av behov görs, och vilket stöd som kommunen ska erbjuda för att stödja människor tillbaka till egen försörjning. Därefter beslutade politiken att stärka upp organisationen så att tjänstemännen fick arbetsro och tid att djupdyka i ansökningarna.

Det har lett till minskade kostnader för kommunen med cirka 10 miljoner kronor, som istället kan läggas på exempelvis skolan. För de enskilda människor som är beroende av samhällets stöd för sin försörjning, har förändringen inneburit ett bättre stöd för att komma tillbaka i egen försörjning.

En win-win som Sundbyberg inte har råd att avstå från.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s