Helt oacceptabelt

Aftonbladet skriver i dag om ett helvete som en 7-årig elev just nu tvingas genomleva. Verbala hot från sina klasskamrater som övergått i våld. Mobbing, att systematiskt och återkommande ge sig på en annan människa, vittnar om problem hos den som mobbar. Vuxenvärlden är skyldig att reagera och markera gränser, att visa hur människor ska behandla varandra.

Av någon anledning har skolan inte uppmärksammat vad som pågått. Ansvarig för skolan är alltid huvudmannen, i det här fallet Sundbybergs stad. Staden är skyldig att se till så att rektorer och lärare har alla förutsättningar att göra ett bra jobb. Våra duktiga rektorer och lärare tar sina jobb på stort allvar, och de är mycket bra på det.

De är dock inte så många. Sundbyberg har Stockholms läns näst sämsta lärartäthet. Med fler barn per vuxen är det svårt att se allt som händer. Förklaringen till att lärartätheten sjunkit så mycket är de besparingar som Socialdemokraterna har genomfört.

Färre vuxna i skolan innebär mindre tid med varje elev. Jag tror att Sundbybergs kommuns politiska ledning har mycket att lära av Sollentuna kommun, som dessutom arbetar evidensbaserat med att förebygga och motverka mobbing.

Sundbyberg behöver fler vuxna i skolan och ett evidensbaserat arbete mot mobbing.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Helt oacceptabelt

  1. Elham Norouzi says:

    Jag är mamma till 7 åringen som går igenom ett helvete just nu.
    Det ligger nåt i det du skriver men även om man har flera personal så hjälper d inte om det är fel på systemet. Fel på hur msn hanteta ett problem. Denna skolan är en de sämsta skolor jag känner till. Har haft barn här tidigare också som jag har flyttat på. Denna skolan har aldrig kunnat hantera ett problem utan istället har de satsat på byta lärare och rektorer hela tiden men mobbning, kränkning och misshsndel har funnits alla år de senaste 6 år som jag har haft barn här…..Sundbyberg stad har självklart ett ansvar meb aldrig gripits in i nåt ärrende…för jag tror att ingen har någonsin kommit så långt. Oftast har dr bytt rektor och så har det hållt på. Sen har 90% av eleverna en annan bakgrund än svenska vilket innebär att många föräldrar inte pratar bra svenska och kanske inte vet var de ska vända sig när nåt händer som kränkning osv….så då görs inget anmälan.
    Men jag som har anmält händelse efter händelse har i alla fall inte kommit nåt vart först nu när min dotter får huvudet ner spolad. Jag ser det som misshandel och inte enbart kränkning. Hoppas att Sundbyberg stad vaknar till liv nu…..

Leave a Reply to Elham Norouzi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s