Dörrknackning i Brotorp

Att knacka dörr är ett väldigt bra sätt att möta invånare och prata om vad som är viktigt här och nu, i den stadsdel där man bor. Någon kanske kan tycka att det är lite påträngande, men de flesta som öppnar dörren tycker att det är bra att partierna söker upp människor för att få igång ett samtal. Politiker som lyssnar är ju inte det vanligaste, men jag tycker ändå att vi gör vårt bästa här i Sundbyberg.

I kväll var vi några stycken som knackade dörr uppe i Brotorp, som mest består av radhus och några lägenhetshus. Det är ett bra område för barnfamiljer och nära till naturen. Varenda dörr jag knackade öppnades också mycket riktigt av småbarnsföräldrar, och därför kändes förskola som ett naturligt samtalsämne. En av dem svarade “jaha, då är det väl bäst att ni kommer in och jag sätter på kaffe, för det blir ett långt samtal.” På det stora hela var människor glada med att det är nära till förskolan, men barngrupperna upplevs som stora. Det finns en oro att barnen inte blir sedda, och många uppfattar att personaltätheten är låg.

Det är en bild som boende uppe i Brotorp delar med många andra barnfamiljer över hela Sundbyberg. De ständiga nedskärningar i Sundbybergs barnomsorg sätter sina spår. Personalen gör ett hästjobb, men kommunpolitikerna ger inte rimliga förutsättningar. Det är vårt ansvar som politiker att ordna.

Därutöver samtal om kollektivtrafiken och cykelbanor. Alliansens historiska satsning på utbyggd tunnelbana uppfattas som viktig och nödvändig, men man undrade förstås varför Sundbybergs kommun inte var med i samtalen. En mycket rimlig fråga, där svaret tyvärr är den passiva socialdemokratiska ledningen i staden.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s