Grattis norrort!

Sundbyberg har landets kanske bäst utbyggda kollektivtrafik, särskilt efter att Alliansen i landstinget fått fram tvärbanan genom vårt centrum och bort till Solna. Därmed får vi också snart bättre tillgång till den norrgående delen av pendeltågssystemet, från Solna station och upp förbi Sollentuna.

I dag har vi fått besked att Sundbyberg kommer att få ett ännu bättre läge, när tunnelbanan ska byggas ut. Från Hallonbergen kommer vi nu att kunna ta oss hela vägen ut till Barkarby, och hela vägen ned till Forum i Nacka. Tunnelbanan förlängs också ut till Arenastaden i Solna, vilket också får positiva effekter för oss. Att Sundbyberg och Solna får en mer central position i Stockholms län gör båda våra städer bättre och mer attraktiva.

Image

Särskilt viktigt är att förslaget är fullt ut finansierat. Detta är alltså inte socialdemokratiska önskedrömmar, underfinansierade och knappt värda pappret på det pressmeddelande som oppositionen med jämna mellanrum skickar ut. Det här är ett ansvarsfullt förslag där stockholmsregionen är en vinnare.

Inbegripet i förslaget är dessutom 78 000 nya bostäder. Även här ser vi hur borgerliga kommuner i Stockholms län tar ansvar för framtiden. Stora investeringar i kollektivtrafiken är förstås mycket dyra, och den typen av investeringar måste därför säkras upp med nya resenärer.

Det är en stor skillnad mot hur Socialdemokraterna i Sundbyberg har misslyckats med den planerade dragningen av tvärbanan genom Rissne och Ursvik, vidare till Kista. Först pausade de utbyggnadsplanerna av Ursvik, och när SL därför skjuter på den planerade investeringen ser kommunstyrelsens ordförande sin chans att bortförklara sitt eget misslyckande med att skylla på SL.

Kvar blir då en bitter kommunledning som inte lyckas attrahera viktiga investeringar i kollektivtrafiken, medan andra kommuner som faktiskt tar ansvar får sina behov tillgodosedda.

Det är tråkigt för Sundbyberg. Efter nästa val hoppas jag att Sundbyberg har en politisk ledning som liksom Järfälla, Solna, Nacka och Stockholm klarar av att förhandla fram viktiga investeringar i kollektivtrafiken.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s