Smartast i landet

Det går tydligen att ranka kommuner efter hur smarta invånarna är. Det är förstås en definitionsfråga, och sådana undersökningar kan förstås inte stämma helt överens med verkligheten. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Högskolan i Jönköping, har gjort ett försök.

Hon tittade på hur stor andel av befolkningen som har en universitetsutbildning som är tre år eller längre och hur många som får betalt för att tänka kreativt – matematiker, programmerare, läkare, lärare, yrken inom media, finans eller avancerad försäljning. Oklart om politiker räknas dit. Jag väljer att tro det.

Stockholmskommunerna återfinns förstås i toppen. Stora städer och bra arbetsmarknadsregioner är attraktiva för den typen av arbetskraft. Högst på listan är Danderyd, Solna är nummer tre och direkt efter universitetsstaden Uppsala kommer Sundbyberg på åttonde plats!

Det finns mycket som talar för oss. Närheten till city och länets kanske mest utbyggda kollektivtrafik. Vi bygger många nya bostäder – hyresrätter, bostadsrätter och friliggande hus – vilket gör att vi får mer plats för fler människor. De stora investeringar som byggbolagen och SL gör här i Sundbyberg ger kommunen möjligheter att göra staden bättre.

Men här finns det mycket mer att önska. Våra elevers skolresultat fortsätter att försämras för varje år eftersom lärartätheten de senaste åren sjunkit kraftigt. Det beror på de kraftiga nedskärningar som görs i våra skolor, där skolpengen har minskat med över 2 000 kronor per elev och år. Då blir det färre lärare, vilket innebär mindre tid för varje elev. Lärarens betydelse för elevens utveckling är svår att överdriva, men det verkar inte de ansvariga socialdemokraterna i staden ha förstått.

En annan utmaning vars konsekvenser kommer att bli tydliga först om några år är de ständigt större barngrupperna i våra kommunala förskolor. Även här beror försämringarna på att resurser tagits från förskolorna. När barngrupperna ökar i storlek blir det svårare att se varje barn och vara ett stöd för dess utveckling.

Också ojämlikheten i förskolan är stor. De nya förskolor som byggs är påkostade och förstås imponerande att besöka. Barnen där får tillgång till ipads och väl tilltagna lokaler med stora uteplatser. Ett besök på valfri förskola i Rissne eller Hallonbergen visar på skillnaderna i kommunen. Eftersatt underhåll av lokalerna och indraget hemspråksstöd är förstås en stor utmaning, och visar hur olika kommunen prioriterar beroende på vilken stadsdel vi talar om.

Vi som bor i Sundbyberg ska bli ännu “smartare”, men då krävs att hela kommunen får följa med på tåget.

Alla barn – alla stadsdelar.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s