Ett ofattbart svek

I Sundbyberg finns 5 stycken äldreboenden. Några drivs av kommunen, några privat. Jag har besökt allihop och pratat med chefer, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. På varenda ett har jag imponerats av skickligheten i deras arbete. Framför allt av deras värme och engagemang för de seniorer som bor där. Det är människor som uppnått en aktningsvärd ålder, men också på grund av detta inte har alla förutsättningar att leva självständiga liv. Vi bedriver ingen långvård, utan ger omsorg och stöd till dem som inte längre klarar att bo i en egen bostad.

När jag tänker på vår äldreomsorg återkommer jag ständigt till engagemanget som våra anställda har, i ett hårt reglerat yrke. Reglerna som bland andra Socialstyrelsen har satt för verksamheten finns där av en anledning. Människorna i behov av stöd är mycket utsatta, och vi måste minimera risken för fel. Till dessa regler finns också rekommendationer om hur omsorgen ska utföras, baserade på erfarenheter i forskning och verksamhet.

Våra anställda får inte bli ett politiskt slagträ som används i någons agenda. De är för värdefulla för att reduceras till billiga argument hos dem som vill genomföra en ideologisk revolution i svensk äldreomsorg. Jag är orolig för att det håller på att hända.

Koppargården är möjligen nu för tiden Sveriges mest kända äldreboende. Personalen på boendet har tidigare i Dagens Nyheter anklagats för vanvård. Det kanske är så att journalisten inte var fullt insatt med hur svensk äldreomsorg fungerar och på vilken grund den vilar. Kanske var journalisten vilseledd av den arbetsplatskonflikt som tidningen Dagens Samhälle rapporterat om var bakgrunden till det brev som en läkare skrev och gällde den medicinska säkerheten för de boende. Personalen själva menade att det inte bedrevs någon vanvård, utan att brevet skrevs av helt andra anledningar. Men om detta skrev Dagens Nyheter ingenting.

Det hela satte igång den kanske mest förvirrande debatten hittills om äldreomsorg i Sverige. Det fanns fel och brister (som överallt annars), men det förekom inte någon systematisk vanvård. Tvärtom ska kvaliteten ha blivit bättre. Men värst av allt var politikernas och de fackliga företrädarnas svek.

Journalisten Cecilia Stenshamn kommer i dagarna ut med boken Lögnen om Koppargården – Skandalen bakom Caremaskandalen. I den skriver hon om hur fackförbundet Kommunals och LO:s företrädare i media förtiger sanningen och misstänkliggör de anställda – som antagligen också är deras egna medlemmar. De svärtade ned sina egna medlemmars viktiga arbete och reducerade dem till billiga argument för att driva LO:s politiska agenda – att stoppa privata utförare i omsorgen.

I Sundbyberg arbetar strax över 300 personer på våra äldreboenden. De jobbar både kommunalt och privat. De har gemensamt att de varje dag går till sitt arbete för att göra något av det viktigaste som finns – att hjälpa dem som behöver hjälp. Det minsta de förtjänar är både fackliga och politiska företrädare som står upp för dem.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ett ofattbart svek

  1. Tack Mikael! Ja, arbetar både på äldreboende och i hemtjänsten och har en ganska klar bild hur det ser ut på “golvet” inom äldreomsorgen. Vi gör överlag ett mycket bra arbete.
    Att få känna medias bila svepa över en hel yrkesgrupp, utan möjlighet att försvara sig(sekretesslagen) gör att en lågt värderad yrkesgrupp känner sig om möjligt ännu lägre. Har själv gått hem och gråtit efter artiklar där man känner sig anklagad och nedvärderad. Efterlyser ett större ansvar från media, politiker och aktörer. Vill gå till arbetet med glädje stolthet och stöd i ryggen.
    Olle Appelgren.

Leave a Reply to Olle Appelgren Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s