Arbetets värde

Arbetets värde kan inte ifrågasättas. Det är genom arbetet som människan får möjlighet att förverkliga sig själv. I bästa fall upplever vi arbetet i sig som uppfyllande och tillfredsställande. I näst bästa fall ger arbetet utrymme för annat, genom lönen som kan läggas på saker vi tycker är viktigt, till exempel familjen, hobbyer eller naturupplevelser.

Det är nog det näst bästa fallet som är den vanligaste anledningen att arbeta, men även då är arbetet grundläggande för möjligheten till självförverkligande. Därför är friår, AMS-trams och höjda bidrag dåliga sätt att bygga ett bättre samhälle. Arbetets värde kan inte ifrågasättas av dem som uppriktigt vill bygga ett bra samhälle – arbetet är förutsättningen.

Motsatsen till arbetslinjen är bidragslinjen. Bidragslinjen företräds av dem som menar att arbete inte ska vara normaltillståndet för vuxna människor i Sverige. Från dem får vi aldrig höra en sammanhängande politik för hur jobben ska bli fler, vi får aldrig höra dem säga att Sveriges största samhällsproblem är att det finns många människor som lever i utanförskap. Det vi däremot får höra är förslag om en återgång till Göran Perssons Sverige – där 140 människor om dagen kastades rakt ut i förtidspensioner.

Det är därför inte så märkligt att de motsatt sig vartenda ett av jobbskatteavdragen. De har i riksdagen röstat nej till jobbskatteavdrag 1, 2, 3 och 4. Och nu även nummer 5. Det viktigaste verktyget för att få fler i arbete – att göra det mer lönsamt att arbeta – har de beskrivit som skattesänkningar för de rikaste.

Det är vanligt att en undersköterska på Ekbackens eller Lötsjögårdens äldreboende här i Sundbyberg tjänar runt 20 000 kronor i månaden. Hade bidragslinjens politiker fått sin vilja igenom och stoppat varenda jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomfört, skulle undersköterskan fått behålla 14 406 kronor efter skatt. Med jobbskatteavdrag 1-4 tickar istället 15 916 kronor in på kontot i oktober månad. Det är 1 510 kronor mer varje månad – eller en hel månadslön extra om året.

Bidragslinjens politiker – Socialdemokraterna – är så övertygade om att ett bättre samhälle byggs med höjda skatter och höjda bidrag att de nu gör gemensam sak med Sverigedemokraterna i statsbudgeten. Hur de hamnade där kan bara de själva svara på, men vi andra vet att det bara kan leda till ett sämre samhälle.

Tack för att du arbetar! Här kan du räkna ut hur mycket mer lönsamt det blivit för dig att arbeta jämfört med 2006, innan jobbskatteavdragen infördes.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s