Dömd, gömd och glömd i utanförskap

Sverige och världen har gått igenom en allvarlig finanskris och global lågkonjunktur. För ett exportorienterat land som Sverige har krisen varit särskilt riskabel. Trots detta har statsskulden minskat, jobben har blivit fler och det har blivit mer lönsamt att arbeta. Jämför med de flesta europeiska länder där utvecklingen varit den motsatta.

Bilden är dock inte densamma över hela Sverige. På några platser har utanförskapet istället förvärrats. På platser som Sundbyberg. Rådet för främjande av kommunala analyser samlar över 3 000 nyckeltal för Sveriges kommuner och landsting. Med dessa kan kommuner jämföras med varandra, för att se vilka som förbättrar sina nyckeltal och vilka som försämrar dem.

vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, procent, sbg uppl väsby

Över 35% av socialbidragstagare i Sundbyberg är fast i ett långvarigt och djupt utanförskap. Siffror för 2013 saknas ännu.

Utanförskap kan mätas på många olika sätt. Ett mått på särskilt allvarligt utanförskap är vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är människor som i minst 10 månader under året för sin försörjning varit beroende av socialbidrag. I Sundbyberg var 2012 över 35 % av alla som någon gång under året mottagit socialbidrag fast i ett långvarigt bidragsberoende – ett särskilt allvarligt utanförskap.

Än mer allvarligt är att detta utanförskap ökat för varje år sedan 2008. Samtidigt har Upplands Väsby, en kommun som är jämförbar med Sundbyberg vad avser utbildningsnivå och annat (även om Sundbyberg på grund av vårt mer centrala läge faktiskt har bättre förutsättningar än Upplands Väsby), legat kvar på ungefär samma nivå.

Socialdemokraterna har nu tappat kontrollen över utanförskapets utbredning i Sundbyberg. Det senaste misstaget var att flytta ansvaret för socialbidrag från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden. Därmed försvann den sista kopplingen mellan socialbidrag och arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg. Samtidigt som utanförskapet i Sundbyberg förvärras skjuts arbetsmarknadsnämnden allt mer ut i periferin, medan omsorgsinsatserna tar över – därmed döms, göms och glöms allt fler människor i Sundbyberg i ett långvarigt utanförskap.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s