Jobb och skola hänger ihop

m stämma

Hemkommen efter 4 dagar i Norrköping. 4 dagars politiska diskussioner kan tyckas vara långt, men för ett stort och statsbärande parti är det nödvändigt att på djupet gå igenom och fatta väl avvägda beslut om partiets politik. Sammanfattningsvis en mycket lyckad partistämma, och jag är glad att vi under de här dagarna har lagt så mycket fokus på jobb och skola. De hänger nämligen ihop på fler än ett sätt.

Sveriges statsfinanser har inte varit så här starka på 40 år. En prognosticerad tillväxt nästa år på 2,5 procent ger Sveriges kommuner och landsting en intäktsförstärkning på cirka 15 miljarder kronor. Pengar som vi kan använda för att fortsätta utveckla våra förskolor, skolor, sjukhus och allt annat som vi är beroende av för att leva goda liv. Mot den bakgrunden blir det lite löjligt att oppositionspartierna pratar om några hundra miljoner till det ena eller det andra. Det ska ställas mot Moderaternas politik för fler i arbete och stabila statsfinanser.

reinfeldt stämma

Det verkliga hotet är nämligen att Stefan Löfven får möjlighet att höja skatterna med minst 30 miljarder. Till det kan man lägga Miljöpartiets förslag på 45 miljarder, och Vänsterpartiets 90 miljarder, i skatteökningar. Stefan Löfven har alltså lagt golvet för nästa mandatperiods skattehöjningar om han skulle bli statsminister. Det blir sannolikt mycket mer när Mp och Vänsterpartiet ska in i regeringen tillsammans med honom.

För oss i kommunerna kommer detta innebära en lägre tillväxt, vilket slår direkt mot skatteintäkterna. Minskar skatteintäkterna måste utgifterna ned – nedskärningarna i skolan kommer som ett brev på posten. Men det är inte allt. Med de kraftiga bidragsökningarna som Socialdemokraterna förbereder kommer sysselsättningen att minska, och därmed kostnaderna för försörjningsstödet i kommunerna. Då måste pengar omfördelas från förskola och skola, för att finansiera den ökande arbetslöshet som blir följden av att det lönar sig mindre att arbeta.

Det är den första kopplingen mellan jobb och skola. Den andra är varje människas rätt att växa upp till självständiga och oberoende vuxna. Den ryggsäck med kunskap som varje barn ska fylla på under sina år i skolan måste vara stor. Vi är ett exportberoende land och därför mycket känsliga för den globala ekonomins svängningar. Därför måste vår nästa generation vara väl rustad, så att vi även i framtiden kan försvara vårt välstånd.

kent persson stämma

De nedskärningar som genomförts här i Sundbybergs skolor är därför mycket allvarliga, och de riskerar att ge svåra och länge kännbara konsekvenser i vår stad. Skolpengen för Sundbybergs elever har skurits ned med över 2 000 kronor per elev, vilket har lett till en sämre lärartäthet och större klasser. Lärarens roll som kunskapsförmedlare och handledare, möjligheten att se varje elev, försvåras. Nu visar det sig i våra elevers betygsresultat.

Vi måste vända den utvecklingen. Vi måste återupprätta lärarens plats i klassrummen i Sundbyberg. Det är därför det är så viktigt att Alliansen vinner valet nästa år, både i Sundbyberg och i Sverige.

alliansen mstämma

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s