Hela havet stormar

Anledningen till att Sverige har bland världens starkaste finanser har sin grund i den svenska konsensuskulturen. Historiskt har politiker i Sverige eftersträvat enighet vad gäller vissa centrala regelverk, till exempel regler för hur statsbudgeten ska beslutas om. Det har tjänat oss väl. Medan andra europeiska länders ekonomier slagits i spillror under finanskrisen och den efterföljande internationella lågkonjunkturen – den värsta sedan 30-talets depression – har Sverige klarat sig mycket väl.

Till viss del beror detta på en framsynt och ansvarstagande alliansregering som genomfört strukturförändringar på den svenska arbetsmarknaden – bidragslinjen är utbytt mot arbetslinjen. Det borgar för sunda statsfinanser.

Men den kanske viktigaste förklaringen är det finansiella ramverket, kring vilket det hittills rått i det närmaste total enighet (Vänsterpartiet har i vanlig ordning en helt annan uppfattning om ekonomi än de seriösa partierna i Sveriges riksdag). Det bygger på tanken att intäkter och utgifter ska gå ihop. Olika budgetförslag ska ställas mot varandra, där det alternativ som vinner är det som accepteras av flest ledamöter i riksdagen. Det kan exempelvis jämföras med ett mycket polariserat USA, som just nu lider budgethelvetets alla kval. Det riskerar att mycket negativt påverka hela världsekonomin. Så kan det gå om det inte råder enighet kring statens finansiella ramverk.

För en månad sedan ingicks en överenskommelse mellan S, Mp, V och Sverigedemokraterna. De bestämde sig för att börja slå hål på den grund som garanterar bland världens starkaste offentliga finanser. De ifrågasätter ramverket som tjänat oss så väl genom en svår internationell finanskris. Gemensamt sa de att de vill stoppa regeringens förslag om höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten.

Ramverket är mycket tydligt. Det är inte acceptabelt att dra ifrån eller lägga till i andras budgetförslag. Riksdagen ska rösta igenom en sammanhållen statsbudget. Så skyddar vi oss mot populism och oansvariga politiker som riskerar det finansiella ramverket.

I dag bekräftades den oansvariga och populistiska linje som framför allt Socialdemokraterna nu driver tillsammans med Sverigedemokraterna. I dag röstade de gemensamt för att försöka få regeringen att ta tillbaka förslaget.

Så gör de nu gemensam sak, Socialdemokraterna och rasisterna. Hand i hand går de framåt för att förstöra det finansiella ramverk som ger Sverige motståndskraft i den internationella lågkonjunkturen.

Då uppstår frågan: är Jonas Nygren, som leder Socialdemokraterna här i Sundbyberg, beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna och Stellan Bojerud, liksom Stefan Löfven gör nationellt?

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s