De vet inte vad de gör

I dag publicerade Lärarförbundet sin årliga rapport som rankar skolan i Sveriges 290 kommuner. I den tas hänsyn till 14 olika faktorer, däribland lärartäthet och elevernas betygsresultat. Grattis till Piteå kommun som utsetts till Sveriges bästa skolkommun 2013! Årets förbättrare blev Älvdalens kommun i Dalarna, som har gått från 266 till plats 76 på bara ett år.

Skolan är ett kommunalt ansvar som kommunpolitikerna inte kan svära sig fria från. Kommunen finansierar skolan, medan statens ansvar handlar om att genom läroplan och tillsyn se till att kommunerna (och skolorna, för all del) inte missköter sig. Älvdalens kommun visar att det går att genomföra stora förändringar till det bättre på kort tid. Det handlar, som så mycket annat, om att som politiker veta vad man gör.

När Jonas Nygren, S, tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2010 låg skolpengen (alltså den påse pengar som rektorn på den enskilda skolan får för varje elev som går där, och som ska finansiera elevens undervisning) i Sundbyberg på 69 998 kronor. För 2013 är den satt till 67 752 kronor. Uttryckt på annat sätt har ansvariga politiker i Sundbyberg skurit ned i skolpengen med strax över 2 200 kronor per elev och år. Hur har Socialdemokraternas politik påverkat lärartätheten i Sundbyberg?

Image

“Årets rankning visar att kommuner som har satsat på en hög andel behöriga lärare och hög lärartäthet också har nått höga elevresultat. Sammantaget ger detta topplaceringar.” – Lärarförbundet

Lärartätheten har alltså minskat kraftigt i Sundbyberg sedan 2010. Det här är förstås direkt kopplat till att skolpengen har skurits ned. Då återstår frågan, hur har nedskärningarna i Sundbybergs skolor påverkat elevernas betygsresultat?

Image

Meritvärdet är elevernas prestationer över hela betygsskalan. Ett högt meritvärde innebär alltså att eleverna får genomgående höga betyg, medan ett lågt meritvärde innebär att eleverna får låga betyg i de olika ämnena.

Socialdemokraternas nedskärningar i Sundbybergs skolor får konsekvenser. När skolpengen minskas innebär det att lärartätheten försämras, vilket innebär mindre tid att stödja och hjälpa varje elev. Då sjunker betygen, vilket innebär att eleverna får sämre förutsättningar att klara gymnasiet och det senare vuxenlivet.

Så hur gick det för Sundbyberg när vår skolpolitik mättes mot de övriga 289 kommunerna i Sverige? Av landets 290 kommuner menar Lärarförbundet att Sundbyberg kommer på plats 272. Det är också en försämring mot föregående års placering på 255.

Vi behöver en rakt motsatt skolpolitik i Sundbyberg. Skolpengen måste höjas, så att rektorerna får utrymme att anställa fler duktiga lärare för att stödja våra barn att växa upp till självständiga och oberoende vuxna människor. Vi behöver skolpolitiker som vet vad de gör och prioriterar rätt i kommunens budget.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s