En dag i Lilla Alby

Jag har nu besökt cirka 25 förskolor i vår stad, både kommunala och fristående. Det är en djupt imponerande verksamhet som rustar våra barn inför skolan och det kommande vuxenlivet. Den grund som läggs i förskolan är den som barnens framtida hus ska byggas på.

I dag fick jag möjlighet att träffa Anette och hennes kollegor på Badankans förskola. Den ligger på Humblegatan, alldeles ovanför skolan i Lilla Alby. De ansvarar för en Montessori-förskola i föräldrakooperativ. Den pedagogiken har jag ingen tidigare erfarenhet av, så det var riktigt intressant att höra dem med glöd berätta om vad de gör annorlunda. Mycket fokus läggs på att ge barnen möjligheter att växa självständigt och av egen kraft med lust för lärandet. I grunden alltså samma målsättning som andra förskolor, men med ett lite annorlunda tillvägagångssätt.

Vi pratade förstås om styrkan i att en kommun kan erbjuda mångfald i förskoleverksamheten. Valfriheten är viktig för föräldrar, men också för kommunen. Mångfalden förbättrar och inspirerar vår egen kommunala förskola.

Tyvärr uppfattar jag inte att förskolenämndens ordförande, Mariam Osman Sherifay, ser likadant på det hela. Nuvarande kommunledning tycks uppfatta de fristående förskolorna som en verksamhet som sker på sidan av. Det är kanske särskilt tydligt i hur föräldrar förväntas välja förskola här i Sundbyberg.

På kommunens hemsida är det mycket svårt att hitta information om vilka fristående förskolor som finns, och kommunens ersättningssystem missgynnar fristående förskolor. Det blir mindre pengar till Linets förskola (Duvbo), Mimer (Rissne), Stella Nova (Hallonbergen) – för att bara nämna några av de många fristående förskolor vi har – jämfört med de kommunala. Och så får det naturligtvis inte vara. Även själva kösystemet motverkar valfriheten, och det måste vi förstås ändra på.

Kommunen har ett ansvar för alla barns utveckling, oavsett om deras föräldrar valt en kommunal eller fristående förskola.

Image

Med de här kulorna får barnen lära sig att räkna så långt upp som i tusental. Det är bra med höga ambitioner för barnens lärande.

Badankans lokaler är, som så många andra förskolor i Sundbyberg, inrymda i paviljonger. Det är i sig ingenting som påverkar barnen, men det är en mycket dyrare lokallösning än vanliga lokaler. Vanliga lokaler är också mer långsiktiga, så att förskolan inte behöver flytta så ofta. Tyvärr tycks kommunen ofta glömma bort behovet av att ordna lokaler för samhällsservice, som förskolor, i detaljplanearbetet för de många hus som byggs i staden. Det har jag själv, och några andra (också Folkpartiet lyfter ofta detta), påpekat inför beslut. Det sägs att det ska bli bättring på det, men från politiskt håll tycks det inte ofta prioriteras.

I nästa val hoppas jag att staden får en ledning som är bättre på att se tillväxtens möjligheter, innan de glider oss ur händerna.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s