Det värsta sveket

Att bryta ett förtroende hos en väljare – det är något av det värsta som en politiker kan göra. Men om det är illa, vad är då att svika förtroendet till någon som inte ens haft möjlighet att rösta (än)?

Av denna anledning, och många fler, är skolan så viktig. Barnen som går där kan inte rösta bort politiker som inte klarar uppgiften att sköta skolan. De kan inte med röstsedeln protestera mot att lärare sparkas, skolpengen sänks eller att det trycks in för många barn i klassrummen. Men om de kunde det, då tror jag att det jag nu ska berätta inte kommer som en överraskning för dem. De lever nämligen varje dag i den vardag som Socialdemokraterna i Sundbyberg har skapat.

Skolverket sammanställer varje år slutbetygen i grundskolan. Det är rätt lätt att få tag på statistiken och ta reda på hur ens egen kommun klarar det största förtroende som väljarna kan investera i sina politiker – nämligen att säkerställa att barnen får en bra utbildning. I dag blev den statistiken tillgänglig. Och den borde få ett antal ansvariga politiker i Sundbyberg att fundera på vad de sysslar med.

Image

Medan eleverna i Stockholms län och riket presterar i princip lika år efter år, är det nu vanligt att strax över 40 procent (!) av eleverna i Sundbybergs skolor underkänns i ett eller flera ämnen. Bakom den siffran finns barn som får mycket sämre förutsättningar än sina kamrater att växa upp till självständiga och oberoende vuxna med goda förutsättningar att komma i arbete.

Det finns fler sätt att se hur våra elever klarar sig. Meritvärde är ett värde mellan 0 och 320, där 320 är den högsta betygspoäng som en elev kan få i sitt slutbetyg. I stället för att bara titta på hur många som klarade alla kurser med lägst godkända nivå, kan vi alltså titta på hur bra eleverna presterar över hela betygsskalan. För första gången på sex år hamnar Sundbybergs elever nu under 200 poäng i genomsnittligt meritvärde.

Image

Eleverna i Sundbybergs skolor hamnar efter.

Vi har nu genomlevt tre år med stadiga nedskärningar i Sundbybergs skolor. Skolpengen har minskat med 1 000 kronor per elev, lärare har sparkats (på grund av “övertalighet”), klasstorlekarna har ökat och lärartätheten har försämrats. Det är resultatet av tre år med Jonas Nygren som kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Som kommunpolitiker blir man testad. Man blir vägd, mätt och synad i sömmarna. Det är inte någonting som alla klarar av. En vanlig försvarsmekanism är att börja prata om något annat, något som känns roligare, när det visar sig att man inte höll måttet.

I dag är en sådan dag för de politiker som har ansvaret för skolan i Sundbyberg. Jag hoppas att försvarsmekanismen inte slår till, utan att de ärligt erkänner det som vi alla andra redan vet. Att de inte klarar av jobbet.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s