Er det fredag?

Image

Slut på arbetsveckan, och dessutom lönehelg! Det är många som i skrivande stund skyndar sig hem för att vara med familjen och få ut så mycket som möjligt av helgen.

Men inte alla.

I alltför många lägenheter i Sundbyberg har ännu en vecka passerat. Lönehelgen är någonting abstrakt och som det var längesedan man upplevde. Sedan några år tillbaka har det blivit fler lägenheter i vår stad där utanförskapet har kopplat sitt grepp. När finanskrisen slog till var 3,8 procent av den arbetsföra befolkningen i Sundbyberg utan arbete. 2012, fyra år senare, är den siffran uppe i 7,9 procent. Och den fortsatta utvecklingen skrämmer. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti 2013 hade arbetslösheten i Sundbyberg ökat med nästan 14% från augusti 2012.

Image

Anledningarna till varför människor hamnar i utanförskap kan vara många. Oftast går det tillbaka till en dålig skolgång. I bland har ett missbruk kastat en människa utanför samhället. I bland på grund av sjukdom.

Runt om i Europa har den internationella lågkonjunkturen slagit sönder samhällen och vidgat utanförskapet. Panikåtgärder och nödlån har stängt sjukhus, skolor och stulit människors pensioner. I Sverige har vi känt av svallvågorna. Vår lilla och öppna ekonomi är beroende av export. Vi drabbas när den globala efterfrågan går ned.

Därför är det så viktigt att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta. Det är, också enligt en samstämmig forskarkår, det mest effektiva sättet att långsiktigt hållbart minska arbetslösheten. De fyra jobbskatteavdragen, samt det femte som genomförs vid årsskiftet, ger en hel månadslön extra per år efter skatt för låg- och normalinkomsttagare.

Här i Sundbyberg har man tyvärr inte förstått att det är utanförskapet som är vårt största samhällsproblem. Trots att Sundbyberg ligger i Stockholms tillväxtkorridor, trots att byggbolagen investerar historiska rekordbelopp i vår stad och trots de stora investeringarna i kollektivtrafiken som SL gör, väljer kommunen att fortsätta med samma socialdemokratiska bidragspolitik.

Sedan 2008 har kostnaderna för utanförskapet, i form av ekonomiskt stöd (bland annat socialbidrag), fördubblats sedan 2008. I jämförbara kommuner är ökningen långt mindre. Det här beror på att de jobbar med att aktivt hjälpa människor tillbaka ut i arbete. I Sundbyberg, däremot, höjs bara kostnaderna för bidrag.

Om vi inte ändrar på detta riskerar alla investeringar som görs i Sundbyberg att gå om intet. Det blev då bara höga hus. Men där flyttade utanförskapet in.

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s