Vi vill mer

Jag började gårdagen med att besöka hemtjänsten på Franstorpsvägen i Lilla Alby. Där pratade jag med Pia och Anette om hur smartphones kan göra hemtjänsten mer effektiv och ge bättre service till våra seniorer. Utöver möjligheterna med digital journalföring direkt i mobilen, har hemtjänsten en stor nyckelsamling. Det är nödvändigt för att kunna komma in hos de äldre människor som är beroende av stöd och hjälp. Det är fullt möjligt att inom ramen för bostadsanpassning installera ett elektroniskt lås på dörren som kan låsas upp genom mobilen. Fördelarna är flera, och jag är glad att se att vår hemtjänst ser möjligheterna som teknik kan ge i våra tjänster till medborgarna.

Därefter mötte jag upp Äldrenämndens ordförande Maria Bohman, som är kristdemokrat med stort engagemang för äldre människor i vår stad. Vi satte oss ned med Mitra och Simin på Ekbacken för att prata om hur kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen kan förbättras. Vi konstaterade att kvalitet är centralt och det som alla efterfrågar, men också att olika människor lägger olika innehåll i begreppet kvalitet. Det skiljer sig dels mellan generationer, men beror också på varje människas egen bakgrund. Full enighet verkade i alla fall råda kring att valfrihet är centralt för att öka den upplevda kvaliteten.

Image

Maria, Mitra, jag och Simin på Humanas äldreboende på Ekbacken. Långt och bra samtal om kvalitet. Viktigt att få en gemensam bild av utmaningarna.

I dag driver Sundbybergs stad en del av äldreboendena, och ett antal företag driver resterande genom upphandling. Det här innebär dock inte att valfriheten för den boende är stor. Kommunen erbjuder plats på ett boende – oavsett om det är kommunalt eller privat – och sedan får den äldre tacka ja eller nej. Systemet är väsensskilt från hur exempelvis skolvalet fungerar, där familjen själv väljer skola direkt. Det här är nästa steg att ta även inom äldreomsorgen, så att äldre människor och deras anhöriga får en verklig valfrihet och rätt att välja äldreomsorg.

Idén att kommunpolitiker har rätt att bestämma äldreboende åt människor är omodern och vittnar om en människosyn som menar att människor inte vet sitt eget bästa. Den idén vill jag göra upp med. Människor ska ha rätt att själva välja den omsorg som de vill ha.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s