Vi kan inte fortsätta så här

Den kommunala verksamheten har länge varit satt under lupp. Nästan allting mäts, noteras och jämförs med nyckeltal och andra kommuners resultat. Det är för det mesta bra och helt nödvändigt. Mätningarna blir ett rättesnöre för oss som är ansvariga för verksamheten. Dåliga resultat i en mätning är en varningsklocka som säger att politiken måste fatta beslut som möjliggör för kommunens anställda och sakkunniga att rätta till bristerna.

Image

Lyssnar för att lära. Jag och Anna Kinberg Batra, moderaternas gruppledare i riksdagen, besöker förskolan Stella Nova i Hallonbergen där Anitha berättar om hur de hjälper barnen att lära och utvecklas.

Det finns kommuner som är bra på att uppfatta varningsklockorna, och det finns kommuner där ingen tycks höra larmet. Här i Sundbyberg verkar det länge ha varit släckt och hemgång på kommunstyrelsens ordförandes kontor. I mätning efter mätning, på punkt efter punkt ser vi hur Sundbyberg underpresterar. Vi betalar mer för verksamheten än våra grannkommuner, men får ändå ut sämre resultat. I äldreomsorgen är nöjdheten hos seniorerna alltjämt sämre än våra grannkommuner. Våra elever når inte målen, personaltätheten i förskolan försämras för varje år och barngrupperna växer i storlek.

Det här är helt orimligt i en tillväxtkommun som Sundbyberg. Husen växer sig högre, men människorna som bor i dem blir fattigare. Vi får sämre utbildning, sämre förutsättningar i förskolan och sämre äldreomsorg än våra släktingar och vänner i våra grannkommuner. Men vi betalar mer.

Nyligen kom en sammanställning från Dagens Samhälle som bekräftar något som jag länge har misstänkt. Den visar hur socialdemokratiskt styrda kommuner presterar mycket sämre än borgerligt styrda. I artikeln påpekas också att det inte går att ursäkta uselt styrda skolor med att föräldrarna har en låg utbildningsnivå. Det är ett sätt för kommunpolitiker att friskriva sig från ansvar, istället för att erkänna att Socialdemokraternas idéer är slut i utbildningspolitiken. Så är särskilt fallet i Sundbyberg, som kommer på plats 141 av 290 kommuner. Vi blir slagna av alla möjliga kommuner – det tycks inte spela någon roll om de är landsbygdskommuner, storstäder, högutbildade eller lågutbildade invånare. Sundbyberg fortsätter att underprestera.

Image

Vi måste nu upphöra med centralstyrningen av Sundbybergs skolor. Flytta ut makten till rektorer och lärare, som får använda sin sakkunskap till att omgående genomföra de åtgärder som krävs för att våra elever ska nå sin fulla potential. Sluta upp med nedskärningarna och sluta sparka lärare – höj istället skolpengen så att vi kommer ifatt våra grannkommuner och låt våra rektorer prioritera vad pengarna på den enskilda skolan ska gå till. Anställ förstelärare och lektorer som tillsammans med sina kollegor kan utveckla arbetsformerna. Men framför allt – sluta upp med bortförklaringarna och börja lära av andra kommuner som ryckt upp sig och visat att det går att höja resultaten i skolan.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s