Aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans

I Sundbyberg finns Sverigedemokraterna sedan valet 2010 representerade i Sundbybergs kommunfullmäktige. Det var ett besked som jag på valnatten tog emot med stor bestörtning, eftersom jag vet hur närvaron av rasistiska enfrågepartier i en demokratisk församling förstör. De sinkar processer, lägger oseriösa förslag och är beredda att sänka bra förslag om det innebär någon fördel för dem själva och den enda fråga som de tycker är viktig.

Därför föreslog jag att Sundbybergs kommunfullmäktige bör ha samma ordning i budgetbeslutet som finns i riksdagen – alltså att fullmäktige tar ställning till budgetförslagen som helheter, utan att lägga till eller dra ifrån på vare sig intäkts- eller utgiftssidan på varandras budgetförslag. Så kan vi även på kommunal nivå ta budgetansvar. Jag var glad att det beslutet togs i full enighet av de etablerade partierna, eftersom vi därmed effektivt har sett till att rasisterna i Sundbybergs kommunfullmäktige aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans får vågmästarrollen i vår stad.

hos oss får alla plats

Strax innan valet 2010 sa dåvarande statsministerkandidaten Mona Sahlin att hon “aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans” skulle medverka till att socialdemokratin gör sig beroende av eller samarbetar med Sverigedemokraterna. Det var ett välkommet besked som hedrade Sahlin, eftersom det då var oklart hur Socialdemokraterna egentligen såg på samarbete med Sverigedemokraterna.

Under Löfvens ledning har det också varit mycket oklart hur Socialdemokraterna ser på samarbete med Sverigedemokraterna – ända fram till nu. De fyra oppositionspartierna har nu enats om hur man ska gå till väga för att stoppa förslaget om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt – en viktig sänkning av skatten för normalinkomsttagare i Sverige.

s sd mp v överens

Det upprörande i det hela är förstås inte att Socialdemokraterna är emot sänkt skatt för vanliga löntagare – det är väl lika förvånande som att solen går upp varje morgon – utan sättet som det görs på. Det normala är nämligen att varje regeringsalternativ lägger sitt förslag till budget och att riksdagen sedan tar ställning där det alternativ som samlar störst stöd vinner.

Nu är istället idén att göra som Sverigedemokraterna tidigare i år har föreslagit, att dela upp förslagen så att de stämmer exakt överens med Sverigedemokraternas förslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har alltså gått på Sverigedemokraternas linje för att få igenom sina skatteförslag. Ett regelrätt samarbete med rasisterna, alltså. Pinsamt, ohederligt och mycket skrämmande inför framtiden.

Vilka fler frågor tänker Socialdemokraterna göra upp om med Sverigedemokraterna?

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s