Äldremässa i Hallonbergen

I dag var det dags för den årliga äldremässan i staden. Det märktes att intresset har ökat. Förra året skedde det mesta inne i själva Kulturcentrum, men i år var det så många utställare att det flyttat ut i själva centrumbyggnaden. Kul!

Image

Jag och Paulina Gunnardo från Kristdemokraterna. På bilden i bakgrunden äldrenämndens ordförande Maria Bohman Kreij, Kd.

Gladdes åt att se flera av våra hemtjänstföretag på plats, liksom Gubbverkstan och Syjuntan på träffpunkten i Lilla Alby. Fick också en pratstund med pensionärsorganisationerna PRO och SPF, som är viktiga samtalspartners för oss kommunpolitiker. Deras medlemmar berörs av en stor del av kommunens verksamhet, så det är viktigt att få deras synpunkter. Vi pratade om det dubbla jobbskatteavdrag som faller ut för en ålderspensionär som ändå arbetar, vilket förstås är väldigt positivt för att uppmuntra fortsatt deltagande på arbetsmarknaden högre upp i åldrarna. Därtill regeringens skattesänkningar på pensionsinkomster, även det viktigt för att få hushållsekonomin att gå ihop på äldre dagar. När pensionsbromsen slår till blir det extra viktigt.

Image

Fick praktiska tips av Syjuntan om hur jag ska bära mig åt för att sticka en mössa till vintern. Kunde efteråt konstatera att det verkar svårt att sticka mössor, så lovade att komma över till dem på träffpunkten någon onsdag för att få mer handgriplig hjälp.

Positivt så långt, men det märktes att de senaste årens uppsägningar av personal på våra äldreboenden har satt spår. Personalen får en allt stressigare arbetsmiljö och många äldre märker förstås av att det inte blir lika mycket tid med varje person som behöver hjälp och stöd. Nu har cirka 30 anställda fått gå, som ett resultat av de nedskärningar som Socialdemokraterna har krävt i äldrenämndens budget. Jag kan bara beklaga att det är så, och återigen upprepa att det är personalens arbete som är mest avgörande för den upplevda kvaliteten i äldreomsorgen. Det måste bli ett slut på nedskärningarna i Sundbybergs välfärdsverksamheter.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s