Välkommen till Sundbyberg, Löfven!

Image

 

Alldeles nyss gick Stefan Löfven ned från talarstolen. Han talade i dag om framför allt skolan, äldreomsorgen och jobben. För mig som boende i Sundbyberg var det förstås särskilt intressant att lyssna till de förslag som han eventuellt skulle presentera. Här i Sundbyberg har ju Socialdemokraterna haft nästan obrutet maktinnehav sedan demokratins införande. 

Jag blev inte imponerad. 

På Löfvens talarstol stod “Mindre klasser. Mer kunskap.” Det lät ju fint. Men de vackra orden är inte med verkligheten överensstämmande. Ta Duvboskolan som exempel. Nuvarande termin har Socialdemokraterna klämt in cirka 300 barn i en skola som är byggd för 150. Den här terminen går 28 barn i varje klass. Det förstår var och en, vad det innebär för barnens möjligheter att lära sig. 

Det visar också grafen här ovan, vilka konsekvenser som Jonas Nygrens nedskärningar i skolan har fått. Sedan han tillträdde har skolpengen i Sundbyberg sänkts med 1 000 kronor per elev, det särskilda stödet till barn med medicinska diagnoser har kraftigt försämrats och numera nekas barn med dokumenterat behov av särskilt stöd. 

I Socialdemokraternas Sundbyberg underkändes varannan niondeklassare i kommunens skolor 2012. Risken för dem att hamna i utanförskap sköt i höjden, medan Socialdemokraterna sparade några futtiga slantar. Nu vet vi vad socialdemokraternas politik leder till: större klasser och mindre kunskap.

En annan sak som Stefan Löfven lyfte var jobben. Även här är det lätt att se vad socialdemokraternas politik i Sundbyberg har lett till. Vi har bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i hela länet, trots att vi givet våra förutsättningar borde ha lägst arbetslöshet. Kostnaderna för socialbidrag har tredubblats sedan 2008, samtidigt som jämförbara kommuner (som till exempel Upplands Väsby) har legat i princip still på samma nivå. I Sundbyberg ökar arbetslösheten och socialbidragskostnaderna ökar. Utanförskapet växer. Nu vet vi vad socialdemokraternas politik leder till. 

En tredje sak som Stefan Löfven lyfte var äldreomsorgen. Även här vet vi hur det är när Socialdemokraterna får ansvaret. Ända sedan 2008 har de boende och deras anhöriga rankat Sundbybergs äldreomsorg som sämst i landet. Det har ingenting att göra med att vår personal är sämre utbildade. Det har att göra med att sedan Jonas Nygren tillträdde så har 30 personer på våra äldreboenden sparkats. Det är klart att omsorgen blir sämre när man sparar på personalen. Nu vet vi vad socialdemokraternas politik leder till. 

Och det är inte vackert. Sundbyberg, som har alla förutsättningar att bryta utanförskapet, låta eleverna prestera på topp och ta hand om vår äldre generation, misslyckas på punkt efter punkt. Allting Stefan Löfven lovade i sitt tal, det har redan prövats här i Sundbyberg. Och resultatet är skrämmande. 

Alliansregeringen har de senaste 7 åren fört Sverige genom en av de värsta globala ekonomiska kriserna i historien, pressat tillbaka utanförskapet, rustat upp svensk sjukvård och gjort upp med flumskolan. Lika klart det är att Sverige behöver Alliansens politik, lika klart är det att Sundbyberg behöver det. 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s