Fler borde få uppleva lönehelg

Lönehelg är ett av svenska språkets vackrare ord. Det innehåller så mycket, och lämnar samtidigt så mycket till fantasin. För vad ska göras med pengarna som så välförtjänt betalas in på kontot?

Fasta utgifter kommer förstås först. Räkningar och amorteringar eller hyra. Matkontot och kläder till barnen. Men sedan börjar fantasin få utrymme. Där någonstans påminns man också om varför det är viktigt att arbeta. För att när fasta och nödvändiga utgifter är betalda, då är det ens egna önskningar som bestämmer.

För många är det sparandet till semestern och tid med familjen som ger mening, för andra till hobbyn eller något annat. Gemensamt här är fritiden, att kunna råda och bestämma över vad som ska hända när man inte är på jobbet.

Men för många människor är lönehelgen något som gäller andra. Unga människor som aldrig fått någon chans, eller människor som drabbats av sjukdom eller något annat som gjort att de hamnat utanför arbetsmarknaden. Då blir möjligheten att bestämma över sin fritid också begränsad.

Därför är arbetslinjen så viktig, både för dem som har ett jobb och för dem som inte har det. Att arbeta är och ska vara normaltillståndet. Arbete ger oberoende och möjlighet att bestämma själv. Självständighet är ett annat vackert ord i svenska språket.

Jag har de senaste veckorna hört några som ifrågasätter arbetslinjen. De tycker att arbetande människor har fått för mycket pengar över efter skatt. De kräver att skatten på låga och normala inkomster ska höjas. I stället är det bidragen, som riskerar att låsa fast människor i utanförskap, som ska höjas.

Därmed föreslår de också att människor ska få mindre makt över sina egna liv, och att fler människor ska hamna i beroendeställning till andra. Att färre människor ska få uppleva lönehelg.

På den här sidan kan du se hur mycket din lön efter skatt har höjts: www.jobbskatteavdrag.se.

För de allra flesta är det fortfarande för lite pengar för att betala de nödvändiga utgifterna och sedan ha råd med sina drömmar. Det är därför vi ska fortsätta med jobbskatteavdragen.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s