På Linets förskola i ur och skur

Image

Förskolechefen Bibbi visar stolt upp Linets förskolas fina utemiljö

Den här veckan har verkligen gått i förskolans tecken. I går vår kommunala förskola Bävern, och i dag den fristående Linets förskola i Duvbo. De jobbar med en pedagogik som kallas ur och skur och är framtagen av Friluftsfrämjandet. Idén är att allt barn kan göra inne kan de också göra ute, och större delen av lärandet sker utomhus. Förskolechefen Bibbi läste upp ett brev som hon fått av en förälder som uttryckte sin glädje över att varje dag få hämta “en härligt rosenkindad unge med smutsiga kläder.” Och barnen verkade inte klaga heller.

Att de här två dagarna har handlat mycket om förskolan i Sundbyberg är ingen slump. Förskolans pedagogiska uppdrag är mycket viktigt för att förbereda barnen inför skolan. Redan i ettårsåldern börjar de med matematik, språk och annat viktigt. Det är en verksamhet som jag vill lära mig mer om.

Jag har hittills besökt ca 15 förskolor i Sundbybergs kommun, både kommunala och fristående. Från de besöken kan jag dra några slutsatser. Den första är förstås att vi har riktigt bra personal. Deras engagemang och vilja gör skillnad för varenda barn. Det måste vi värna.

Den andra är att löneläget i Sundbyberg är för lågt. Vi klarar inte konkurrensen med andra kommuner. Chefer vittnar om att de har svårt att hitta folk, förskollärare säger att de har för få kollegor. Samtliga lyfter fram vikten av utbildade pedagoger för barnens inlärning och utveckling. I Sundbyberg är den tätheten för låg. 46 procent av personalen är utbildade förskollärare, vilket placerar oss långt under riksgenomsnittet. Det måste vi ändra på.

Den tredje är att valfriheten inte fungerar bra. Fristående förskolor behandlas styvmoderligt, och kösystemet är konstruerat på ett sätt som gör att fristående förskolor missgynnas. Det är också svårt att för en förälder jämföra kvalitetsindikatorer mellan kommunala förskolor. Då blir det förstås svårare att som förälder göra ett välinformerat val.

Den fjärde är att barn med dokumenterat behov av särskilt stöd har svårt att få den. Nu får barn med ett dokumenterat behov endast hjälp om behovet överskrider en kostnad på 200 000 kronor per år. Det gör att stödet till många barn i behov av det uteblir, vilket blir en kostnad som förskolan får försöka täcka själv inom den vanliga budgeten. Resultatet blir mindre pengar per barn. Så får det förstås inte vara. Alla barn har rätt till en likvärdig omsorg och utbildning.

Utöver detta finns förstås saker som hemspråksstöd, specialpedagogik med mera där vi också måste komma till rätta med konsekvenserna av de nedskärningar som har gjorts.

Ser fram emot att i valrörelsen träffa småbarnsföräldrar och prata om hur barnomsorgen i Sundbyberg kan bli bättre.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s