Nyttig Almedalsvecka

Såg att det i början av veckan var en del diskussion om det egentliga värdet av att närvara under Almedalsveckan. En del tycker tydligen att det inte är mer än ett jippo med oklart värde för politiker, journalister eller organisationer med ett samhällsintresse.

Men som med allt annat blir det förstås vad man gör det till. För min och för Sundbybergs del har årets Almedalsvecka dock varit väldigt värdefull.

Under våren har jag gjort lite mer än två verksamhetsbesök i veckan. Jag har besökt våra skolor, förskolor, äldreboenden, föreningar, fritidsgårdar och mycket annat. Vinsten av dessa besök är stor; att leda den kommunala verksamheten måste utgå från en förståelse för verksamhetens förutsättningar. Och genom att vara ute på fältet förstår man dessa mycket bättre. Jag har inte hunnit med alla, men efter semestern kommer jag att göra minst tre verksamhetsbesök i veckan.

Men eftersom jag koncentrerat mig på den verksamhet som kommunen driver eller finansierar, har andra kontakter fått stå tillbaka. Jag är starkt övertygad om tillväxtens fördelar, och det är också vägen som Sundbyberg ska gå framåt. Då behöver vi investeringsvilligt kapital, kanske mest synligt i att byggs mycket i Sundbyberg.

Om detta har min vecka i Almedalen handlat. Jag har träffat företrädare för länsstyrelsen, för flera byggherrar och en hel del företagare – stora som små – som alla har ett intresse av att antingen börja investera eller utöka sin verksamhet i vår vackra stad.

Min idé är att vi ska använda den tillväxten till att göra investeringar i vår gemensamma välfärd, så att vi kan vända den negativa trenden i våra grundskolor och göra seniorerna som bor våra äldboenden mer nöjda med sin omsorg än vad de är i dag. Tyvärr innebär den nuvarande styrande koalitionen – som pratar väldigt mycket men gör mindre, också om detta vittnade många jag träffade – att dessa viktiga investeringar får stå tillbaka.

Det syns också i Skolverkets statistik, som för förra året visar att över 40 procent av eleverna i Sundbybergs årskurs 9 underkändes i ett eller flera ämnen. Det är ett stort underkännande av den handlingsförlamade kommunledningen. Det är motsatsen till en tillväxtorienterad stad och vår viktigaste utmaning.

Viktigast nu är att höja skolpengen i framför allt högstadiet. Där har andra kommuner i Stockholms län kraftigt skjutit till resurser för att ge lärare och rektorer möjlighet att fortsätta utveckla skolan och höja elevernas kunskaper. I Sundbyberg har skolpengen däremot sänkts sedan 2008. Det är fel väg att gå. Vi behöver också höja lärarlönerna och belöna duktiga lärare, så att bra lärare stannar i staden och fler vill arbeta här. Därtill ska vi lägga ett paket för kompetensutveckling, så att lärare kan fortbilda sig och hålla sig bättre uppdaterade kring den senaste utvecklingen. Det är bara några av de förslag som vi har lagt i vår budget, som tyvärr har röstats ned av Socialdemokraterna och andra partier i kommunledningen. Det kan jag bara beklaga, och istället vända mig till väljarna inför valrörelsen och på det sättet avgöra frågan.

Jag ser fram emot att valrörelsen nu kommer närmare och att under sommar och höst jobba vidare med att ta fram förslag för en bättre skola i Sundbyberg.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s