1,8 miljarder

20130613-170430.jpg

En väldigt klok person har lärt mig att politik handlar om förtroende. Be inte om förtroende – förtjäna det. Förtjäna det i mötet med människor.

Att lägga en budget handlar inte om att skriva önskelistor. Det är i budgetarbetet som valplattformen och flygbladen ska konkretiseras i tydliga reformförslag och finansieras krona för krona.

I budgettider testas förtroendet. Intäkter och utgifter ska gå ihop, vilket betyder att vissa förslag får stryka på foten. För om intäkterna och utgifterna inte går ihop, innebär det att de skjuts på framtiden. Och precis som allt annat som skjuts på framtiden så läggs de på hög tills dess att de måste hanteras. Då blir det dyrare, sämre och ofta förhastat.

I en kommun som Sundbyberg blir det extra viktigt. Mellan år 2012 och 2027 ökar vår befolkning från 40 793 invånare till över 67 000. Vi växer snabbt. Den stora inflyttningen av barnfamiljer skapar ett stort kostnadstryck i både barnomsorg och skola.

Minst av allt handlar det om att skala upp välfärdsservicen så att barnen ryms i klassrummen. Det är inte där den största utmaningen ligger. Istället ligger utmaningen – och möjligheten – i att garantera att den stora utbyggnaden också innebär att skolorna i vår kommun blir bättre för alla barn. Nästan hälften av eleverna i årskurs 9 blir underkända i ett, flera eller alla ämnen. 2006 klarade sig Sundbybergs elever i årskurs 9 lika bra som resten av alla elever i Stockholm. 2012, bara 6 år senare, blir 41 procent av eleverna underkända.

Politiken avkrävs svar, men jag tvingas notera att det parti som styr i Grundskole- och gymnasienämnden, Socialdemokraterna, inte ger några svar överhuvudtaget. Våra rektorer och lärare reagerar mot den ökade toppstyrningen och sänkta skolpengen. Medan andra kommuner i Stockholms län har höjt skolpengen (Upplands Väsby med 23 procent) och givit skolorna större självständighet (Sollentuna), har Sundbyberg gjort tvärtom och både sänkt skolpengen och ökat centralstyrningen. Samtidigt har resultaten i årskurs 9 sjunkit kraftigt.

Vårt svar är höjd skolpeng med 5 000 kronor per elev i högstadiet, höjda lärarlöner och karriärtjänster, och ett stopp för centralstyrda experiment. Vi stärker rektorernas rätt att planera verksamheten på den egna skolan genom att vi låter dem ta större ansvar för både lokaler och måltidsverksamhet, så att de kan prioritera bättre. Allt detta ska leda till det självklara uppdraget att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen. Om politiken menar allvar med att allt annat är oacceptabelt – och det gör vi – måste rektorerna få verktygen att också jobba mot detta.

Totalt innehåller vårt budgetförslag för nästa år 1,8 miljarder kronor för ett bättre Sundbyberg. Det ser jag fram emot att prata med många människor om framöver.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s