Stadsutveckling och budget

Sundbyberg växer oerhört fort. Vi vill bli 20 000 fler invånare på 10 år. Bostäder, jobb, förskola, skola, äldreomsorg – allt detta måste då också växa. Men det är inte bara fler förskoleplatser eller fler bänkar i klassrummen som måste till. Barnen ska också nå kunskapsmålen i skolan. De måste få godkänt så att de kan gå vidare till gymnasium, högre studier och jobb.

Bara för att vi blir fler kan vi inte nöjt luta oss tillbaka, de politiska ambitionerna måste växa i takt med inflyttningen. Lärartätheten är för låg – lärare säger att de inte hinner se varje barns behov. Skolan är toppstyrd – rektorer säger att politikerna inte litar på dem, utan tvingar dem att prioritera bort pengar från barnens undervisning till olika typer av mer eller mindre genomtänkta politiska pr-projekt.

Vi har mycket och mer att göra för att återföra skolans roll som kunskapsförmedlare.

Om lite drygt en månad ska kommunen fatta beslut om budgeten för 2014. Det är cirka 1,8 miljarder kronor plus investeringar som ska prioriteras för att vi ska få en bra skola, fler i jobb och fler händer i äldreomsorgen. Bland mycket annat. Nya Moderaterna i Sundbyberg är tydliga med att kommunen kan göra ett mycket bättre jobb – det handlar som så mycket annat om ambitioner. Och som tillväxtstad ska vi förstås ha mycket höga sådana.

I går var jag hela kvällen i Hallonbergen och mötte människor som bor där. Det är nämligen så att det inte bara är vissa delar av kommunen som ska växa utvecklas – även befintliga stadsdelar som Hallonbergen och Ör ska naturligtvis också växa.

park lek

Det är alltid lite känsligt. Ett nytt hus utanför fönstret påverkar den som redan bor där, och det är därför viktigt att vi förnyar med varsam och eftertänksam hand. Fördelarna med att växa är stora: fler människor innebär ett ökat underlag för handel och butiker, jobb, skola, barnomsorg med mera. Men, som sagt, det måste ske varsamt och med respekt för varje stadsdels karaktär och historia.

Och därför är medborgardialogen så viktig för att hamna rätt.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s