Våld i nära relationer

Samhället får inte förhålla sig passivt till våld och kriminalitet. Rättsstatens uppgift är att upprätthålla den ordning som vi medborgare har kommit överens om. Det är grundläggande.

Att gripa och lagföra någon som begår ett brott är en sak. Men det finns mer komplicerad kriminalitet än så. Våld i nära relationer har sin grund i maktförhållanden mellan två eller fler människor, det är ofta återkommande och har en längre historia än bara det enskilda tillfället. Sociala faktorer som uppväxt, social och ekonomisk status, missbruk, utanförskap m.m. påverkar människors risk att både utsätta och utsättas för våld.

Om det här träffade jag några av kommunens tjänstemän i dag. Jag ville veta mer om hur Sundbyberg arbetar och hur situationen ser ut i vår stad. Sammantaget är jag imponerad av engagemanget och stolt över det arbete som görs. En utmaning som påpekades var att även om kommunen har en bra organisation och samarbete med andra närliggande kommuner, är det svårt att upptäcka våld i nära relationer.

Och det är förstås en mycket svår sak att upptäcka, eftersom det är svårt att prata om. Därför är det arbete som frivilligorganisationer – som kvinnojourer, Rädda Barnen mfl – så viktigt. De kan sammanföra utsatta med den kompetens som vi har i kommunerna för att stödja och hjälpa både den som slår och den som blir slagen, och de barn som drabbas.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s