Vårkampanjen i gång

Politik handlar om det som rör oss, om vårt gemensamma. Och vad är mer gemensamt än skola och jobb? En bra skola och full sysselsättning hänger ihop. Om vi lyckas bra i båda kommer samhället att fortsätta växa, och fler människor får chansen att leva goda liv samtidigt som resurserna till den övriga välfärden kan fortsätta växa så att även den blir bättre.

Misslyckas vi inom något av dem blir utmaningarna till slut övermäktiga. Barn som inte lär sig tillräckligt i skolan löper större risk att hamna i utanförskap, och vuxna som inte får jobb förvägras möjligheten att stå på egna ben och leva ett självständigt liv. Allt detta kostar, både för den enskilda människan och för samhället. Då blir resurserna till den övriga välfärden mindre och alla förlorar.

Därför är jag glad att nya Moderaterna i Sundbyberg har valt skola och jobb som samtalsteman för vårens och sommarens kampanjer. Det är ingen slump att vi vill prata om detta. Utmaningarna för Sundbyberg är här stora, och det märks hos de tusentals invånare i staden som vi har pratat med. Det är skolan och jobben som oftast lyfts fram, här är oron som störst. Missnöjet med sjunkande betyg och ökande arbetslöshet, och känslan av att ingenting görs. Vi har ett omfattande batteri av åtgärder som vi vill sätta in, och det är om dessa som vi vill prata med invånarna i Sundbyberg. Fram till nationaldagen ska vi prata med människor över hela Sundbyberg, i varje stadsdel, minst två gånger i veckan.

Vi börjar på lördag!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s