Det är innehållet i politiken som spelar roll

I svensk politik har det alltid funnits motståndare till elevernas valfrihet i skolan och seniorers rätt att välja äldreomsorg. Tacksamt nog har de under lång tid haft lite att säga till om. De senaste veckorna har jag däremot varit lite orolig, och ännu oroligare blev jag när jag såg att Socialdemokraterna numera vill ge kommuner rätt att lägga veto mot nyetableringar av friskolor.

Läsåret 2010/11 var 16 procent (741 av 4 626) av landets grundskolor fristående. En tredjedel av dessa finns i Stockholms län. 24 procent av landets gymnasieelever gick 2010/11 i en fristående gymnasieskola. Ungefär hälften av gymnasierna i Sverige är fristående.

Sundbybergs elever går i dag i cirka 110 olika skolor. En fjärdedel av barnen går i fristående förskolor. Det är dessa barn som drabbas av inskränkningar i valfriheten.

För några dagar sedan skrev jag om de sjunkande resultaten i årskurs nio på Ängsskolan och Rissneskolan. Det finns i dag många elever i Sundbyberg som gör ett aktivt val att söka sig till skolor utanför kommunen.

Det fria skolvalet är bra och det är viktigt. Det motverkar segregation genom att elever får rätt att söka sig längre bort än det egna närområdet. Det sporrar skolor att bli mer attraktiva för eleverna, genom särskild pedagogik eller annat. Det fria skolvalet gör att elever och föräldrar kan göra ett aktivt val och välja till.

Men vilka elever blir då kvar i våra skolor? Kvar blir de elever som saknar förutsättningarna att välja själva. De kan vara nyanlända eller så saknar föräldrarna möjligheten att engagera sig i de egna barnens skolgång.

De enkla svarens politik – som vi tyvärr ser prov på allt för ofta i staden – lägger skulden på det fria skolvalet. Anledningen till att resultaten i årskurs nio är så låga är att högpresterande elever söker sig någon annanstans, så går resonemanget. Det är att misstänkliggöra det fria skolvalet. Men den skolpolitiker som resonerar så ser inte bjälken i sitt eget öga.

När skolvalet inte fungerar som det är tänkt, så innebär det att elever och föräldrar gör ett aktivt val och väljer bort. De väljer bort skolor som inte förmår förmedla den kunskap som är så viktig för att barnet ska få en bra start i livet. I Sundbyberg får jag oroande signaler om att elever och föräldrar väljer bort den kommunala skolan.

Då är inte den viktiga frågan att avskaffa skolvalet – det är de enkla svarens politik, som dessutom skulle förvärra situationen.

När elever och föräldrar väljer bort Sundbybergs kommunala skola, då är den viktiga frågan hur den kommunala skolan ska stärkas så att elever och föräldrar väljer till den kommunala skolan. Det är innehållet som är det viktiga. Det handlar om lärarlöner som attraherar bra pedagoger – om lönespridning som gör att de bästa lärarna tjänar mycket mer. Det handlar om lärartäthet, om en bra arbetsmiljö. Om karriärtjänster med tydliga kopplingar till högskolan där den vetenskapliga grunden för lärandet hela tiden utvecklas.

Här finns bjälken i Sundbybergs skolpolitikers ögon. Enligt Lärarförbundet kommer Sundbyberg på plats 259 av 290 när det gäller andel utbildade lärare, och på plats 225 när det gäller lärartäthet. Och arbetsmiljön (om vi mäter den i sjukskrivningar) måste också förbättras, här hamnar Sundbyberg på plats 252. Det är lärarna som måste stärkas.

Och sett till lärarlöner konstaterar jag att Lärarförbundet menar att medellönerna för lärare i Sverige är lägre i socialdemokratiskt styrda kommuner. Några förstelärare och lektorer har fortfarande inte anställts i staden.

Dessa är utmaningarna i Sundbybergs skolor. Då duger det inte att komma hitsläpande med krav på veto mot friskolor.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s