Dags för förändring

ImageNär jag går ut på min balkong kan jag se Ängsskolan, en av kommunens två högstadieskolor. Det är en av anledningarna till att jag är kommunpolitiker – närheten mellan kommunfullmäktige och de verksamheter som politiken har ansvar för.

På Ängsskolan går 111 elever i nionde klass, på morgonen kan jag se dem gå gatan förbi fönstret och in i skolan. Om några månader har de skolavslutning och väntar på besked om vilket gymnasium de blir antagna till.

I december fick de betyg. En nervös tid för många nior – en sista avstämning inför slutbetyget på vårterminen. Vad behöver jag lägga mer tid på? Vilka prov behöver jag göra som jag har skjutit på?

69 av de 111 fick beskedet att de ser ut att klara alla kurser. Ett skönt besked. Men vad stod i decemberbetygen hos de övriga 42 barnen som passerar på gatan utanför? Enligt den rapport som Sundbybergs Barn- och utbildningsförvaltning lämnar nästa tisdag riskerar alla dessa barn att underkännas i ett eller flera ämnen. 21 av dessa 42 barn riskerar att underkännas i fler ämnen än ett.

Några kilometer bort ligger Rissneskolan, kommunens andra högstadieskola. Där fick 73 niondeklassare sina decemberbetyg. 19 stycken fick beskedet att de ser ut att gå ut med fullständiga betyg. 54 barn riskerar däremot att underkännas. 44 barn riskerar att underkännas i flera ämnen.

52,2 procent av barnen i årskurs 9 i Sundbybergs skolor fick i december beskedet att de riskerar att underkännas i ett eller flera ämnen.

Den bästa starten på livet som ett barn kan få är en bra skolgång. Betygen är det tydligaste sättet att mäta hur bra den starten på livet är, även om det finns andra sätt att mäta också (mer om det vid ett senare tillfälle).

Därför är skolan så viktig, och därför är de 42 barnen på Ängsskolan och de 54 barnen på Rissneskolan så viktiga.

Högst upp i det här inlägget har jag klippt in en graf över hur 9:ornas slutbetyg i Sundbyberg har sett ut sedan 2006. Siffrorna är hämtade genom Skolverkets jämförelsetal. Det är en mycket bekymrande sammanfattning av hundratals barns livschanser. Från att ha legat på länssnittet (som även det är högt) har Sundbybergs barn de senaste åren förvägrats en bra utbildning.

Medan andra kommuner har satsat på att stärka lärarna i deras viktiga pedagogiska arbete – genom kompetensutveckling, lönehöjningar för att attrahera de bästa, och karriärtjänster – har Sundbybergs ansvariga skolpolitiker skyllt ifrån sig på andra. Genom åren har Socialdemokraterna skyllt än på rektorerna, än på eleverna (med det märkliga resonemanget att våra barn på något sätt skulle vara sämre än barn i andra kommuner) och än på regeringen. Under tiden lämnas fler och fler barn i Sundbyberg efter.

Det är hög tid för en ny skolpolitik i Sundbyberg.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Dags för förändring

  1. Pingback: MIkael T. Eriksson i TV4 om skolkrisen i Sundbyberg | Sundbyberg

  2. Pingback: Mikael T. Eriksson i TV4 om skolkrisen i Sundbyberg | Sundbyberg

Leave a Reply to Dennis Jernkrook Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s